společná mše svatá pro karlovarské věřící s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, se rozhodl sloužit společnou mši svatou pro věřící z Karlových Varů a blízkého okolí 26.února 2017 v 10.00 hod. v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli.

Pro tuto neděli to bude jediná sloužená bohoslužba v Karlových Varech, Březové, Dalovicích a Nové Roli. Těm, kteří by žádali o další mši, protože by jinak neměli možnost účastnit se nedělní nebo sobotní mše s nedělní platností, uděluje otec biskup dispenz.

Poselství papeže Františka k postní době 2017

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar
Drazí bratři a sestry,
postní   doba   je   novým   začátkem   a   cestou,   která   vede   k bezpečnému      cíli: k velikonočnímu zmrtvýchvstání a ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto období se vždy na nás obrací s naléhavou výzvou k obrácení; křesťan je povolán k tomu, aby se vrátil k Bohu
„celým srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se průměrným životem, ale aby ve svém přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným přítelem, který nás nikdy neopustí, a přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se k němu vrátíme. Tímto očekáváním projevuje svou vůli k odpuštění (srov. Homilie při mši sv., 8. ledna 2016).

Číst dál: Poselství papeže Františka k postní době 2017

Ve farní fotogalerii jsou fotografie z dětského karnevalu.

Dětského karnevalu na téma Olympiáda se zúčastnilo 27 dětí. Fotografie si můžere prohlédnout ve farní webové fotogalerii.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.