Masopustní veselí

Již delší dobu byla snaha uspořádat nějakou společenskou akci , na které by se mohli setkat a blíže poznat  nejen farníci z Farnosti Stará Role, ale i lidé z ostatních karlovarských farností. Když nás jako farní radu před časem oslovili zástupci farnosti Rybáře a Sv. Máří Magdaleny,  a přijali naše pozvání na zasedání  farní rady, rádi jsme přistoupili na spolupráci při návrhu a realizaci akce. Spojili jsme tedy síly a rozhodli se uspořádat masopustní zábavu, která se konala v sobotu 5.března 2011 v hostinci u Kaštanů v Rosnici. Byli jsme potěšeni účastí členů čtyř farností (Březová, Máří Magdalena, Rybáře, Stará Role),  včetně našich kněží ( p. Baxant, p. Kišš, p.Muller ).

Nejprve čekal naše nejmenší farníky dětský karneval od 16 hod. Dostavili se v hojném počtu (42 dětí ) v doprovodu svých rodičů  a prarodičů,  z nichž někteří  neváhali dostavit se taktéž v masce. Aby se děti dobře cítily  a bylo veselo, akci moderovali dva klaunové. Pro děti byly připraveny různé tanečky, hry, soutěže, dokonce i dětská tombola. Každé dítě vyhrálo nejméně jednu cenu. Také jíst bylo co, protože na stolech byla spousta napečených koláčů a  buchet od žen našich farností.

Od 18 hodin byl připraven program pro dospělé. Po úvodním slovu patera Mullera, jehož před hosty uvítala "Kelišová " ,  se nám postupně  představili zástupci organizací , kteří mají vztah k nějaké aktivitě související s farním životem. Mohli jsme si tak vyslechnout krátké prezentace Skautů, politických vězňů,  seniorů ( setkání "jak nebýt sám") , křesťanské mládeže,  Řeholní komunity Sester sv. Josefa z Chambéry , Sdružení Salesiánů spolupracovníků (ASC - Association of Salesian cooperators ) ,také povídání o misiích na Sibiři ,  seznámení s Křesťanskou akademií v Karlových Varech a působením Farní charity, která má své sídlo ve Staré Roli.  Aby toho nebylo moc, v krátké přestávce mezi vstupy jsme rozhýbali svá těla u Židovských tanců. Po úvodní části pak již byl čas na zábavu , kterou jsme započali společenskou hrou, během níž se leckdo, ani nevěděl jak, ocitnul v masce a zažlili jsme spoustu legrace.  Fotky z této hry a nejen z ní, ale z celé akce ,  jsou k dispozici v naší fotogalerii - například pan farář v zástěře se školní brašnou jistě stojí za shlédnutí:-) . Ale i na jiné farníky byl moc pěkný pohled :-).Největší úspěch měla volná taneční zábava  za hudebního doporovodu pana Hořínka  - majitele hostince . Projevily se při ní skryté  temperamenty a byli jsme svědky pohybového talentu některých jedinců , který se v kostelní lavici samozřejmě projevit nemůže. S úspěchem se také setkala  Karlovarská losovačka, neboli tombola. Zábava byla skvělá, tancovali bychom do rána, ale protože v nejlepším se má přestat, dotančili jsme krátce po půlnoci a pomalu se rozešli do svých domovů v povznesené náladě. Celá akce se setkala s velkým ohlasem, což bylo největší odměnou pro nás organizátory. Bylo příjemné vidět tolik spokojených  tváří pohromadě. Těší nás zjištění , že i karlovarští křesťané jsou úplně normální lidé, kteří se také dokáží společně bavit a setkávat. Chtěli bychom v budoucnu na tuto akci navázat a najít více příležitostí, jak se společně setkat a lépe mezi sebou poznat.

Tereza Igazová

 

 

 

 

Pozvánka na přednášku Pavly Jazairiové

Křesťanská akademie  K. Vary Vás zve na přednášku

Arabský svět a ten náš

Jak vidí islám, arabský svět a jeho současné dějiny Pavla Jazairiová, novinářka a spisovatelka

kdy: ve středu 2.3.2011, od 18 hodin

kde: v klubu Husovka

Memorandum Církev 2011 - český překlad

Memorandum profesorů a profesorek teologie ke krizi v katolické církvi
(Zveřejněno dne 4. února 2011 na webu: www.memorandum-freiheit.de)

Více než rok uplynul od zveřejnění případů sexuálního zneužívání dětí a mládeže kněžími a řeholníky v chlapeckém internátě a gymnáziu jménem Canisius Colleg v Berlíně. Následující rok uvrhl katolickou církev v Německu do nebývalé krize. Vidíme dnes rozpolcený obraz: mnoho bylo učiněno, aby se obětem dostalo spravedlnosti, aby bylo napraveno spáchané bezpráví a aby byly odkryty příčiny zneužívání, zamlčování a dvojí morálky ve vlastních řadách. U mnoha odpovědných křesťanek a křesťanů s církevním úřadem i bez něho se po prvotním zděšení vyvinul názor, že hluboké reformy jsou nutné. Výzva k otevřenému dialogu o mocenských strukturách, o způsobu komunikace, o podobě církevního úřadu a o podílu věřících na odpovědnosti, o morálce a sexualitě vzbudila očekávání, ale také obavy: nepromarníme snad naši poslední šanci vymanit se z ochromení a rezignace tím, že bychom krizi odseděli a zamluvili? Nepokoj spojený s otevřeným dialogem bez jakékoli tabuizace není pro každého přijatelný, zvláště když se blíží papežova návštěva v Německu. Ale alternativa - hřbitovní klid ničící poslední zbytky naděje - v k v žádném případě nemůže být považována za něco lepšího.

Alianční týden modliteb ve Staré Roli

V neděli 9.1.2011 se v kostele Nanebevstoupení Páně konalo zahajovací ekumenické setkání v rámci Aliančního týdne modliteb. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

foto ze skautského vánočního koncertu

Číst dál: foto ze skautského vánočního koncertu

odkaz na webové stránky Křesťanské akademie K. Vary

informace o akcích Křesťanské akademie K. Vary najdete na adrese

www.akavar.webzdarma.cz

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.