svatý na měsíc červenec 2012

 sv. Jan Gualbert (995 – 1073)
benediktin, pomocník proti posedlosti, patron lesníků a lesních dělníků

 
Sv. Jan určitě neplánoval, že se stane svatým. Byl šlechtickým synem ve středověké Florencii, a tak ho čekala spíše světská dráha. Na počátku 11. století ve Florencii řádila krevní msta. Vražda stíhala vraždu. Když byl zabit Janův bratr, vydal se Jan na otcův rozkaz stíhat vraha s mečem v ruce. Dostihl ho a zaskočil neozbrojeného na místě, kde je dnes za branou San Miniato malá kaplička sv. Jana Gualberta. Vrah věděl, že nemá žádnou šanci, a tak rozepjal paže a nastavil svou hruď.

Číst dál: svatý na měsíc červenec 2012

ohlédnutí za Nocí kostelů

V pátek 1.6. se konal čtvrtý ročník celostátní akce Noc kostelů. Akce má ekumenický rozměr a v plzeňské diecézii se do ní letos zapojilo kromě církve římskokatolické dalších 8 církví. V letošním roce mohli návštěvníci na území plzeňské diecézie navštívit 130 kostelů a modliteben.

Do kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli přišlo během večera 130 návštěvníků. Největší zájem byl o prohlídku varhan, kostelní věže a  stroje věžních hodin. Ti nejstatečnější mohli vystoupit po žebříku až ke kostelním zvonům. Součástí programu byl varhanní koncert, zpěv scholy a zpěv s kytarovým doprovodem.

 

 

Farní den - již třetí !!!

Ve velmi hojném počtu jsme se sešli v  sobotu 2. června na letošním farním dnu, již třetím v pořadí. Počasí nás opět nezklamalo a zdálo se, že jsme si jej všichni vymodlili, protože  na tento víkend byla velmi špatná předpověď a ještě v sobotu ráno při pohledu na zpola zataženou  oblohu s kupícími se mračny  nebylo vůbec jasné, zda bude pršet nebo ne. Naštěstí pro nás se udělalo velmi hezky a dobré počasí vydrželo až do  večera.

S potěšením jsme přivítali  členy naší starorolské farnosti  a byli jsme rádi, že naše pozvání přijali i lidé z farnosti Rybáře a dokonce i pár zcela nových tváří . Na akci dorazili  jednotlivci, rodiny s dětmi, batolící se prťata, větší děti , dospělí i  senioři , zkrátka všichni bez omezení věku. Každý si vybral  program, jaký mu vyhovoval. Byly připravené různé hry a soutěže pro děti , legrácky , u nichž omládli dospělí,  dokonce zahradní šachy, které si mohli zahrát i lidé méně pohybliví třeba v sedě.

Číst dál: Farní den - již třetí !!!

svatý pro měsíc květen 2012

 sv. Antonín Florentský (1389 – 1459)

dominikán, arcibiskup florentský, pomocník proti horečce a v neštěstí

Sv. Antonín Florentský může být příkladem svatého, který navzdory svým tělesným dispozicím a tlaku okolí dokázal prosadit, kterému leželo na srdci blaho svých bližních a který se nezalekl mocných. Pochopitelně patří i mezi ty svaté, které různé směry v naší církvi chápanou diametrálně rozdílným způsobem. Zajímavé je porovnání životopisu na http://catholica.cz (přísný funkcionář, který úspěšně zápasí s uvolněnými mravy v klášterech) a životopisu z knihy Karla Vrány (a kol.) V jednom společenství (prelát, který se zastal svobody před despocií).

Číst dál: svatý pro měsíc květen 2012

kniha pro měsíc květen 2012

 

Kniha pro měsíc květen 2012

 

Marcel Reich - Ranicki : Můj život, Větrné mlýny 2003 (z němčiny přeložila Marta Myšková)

Marcel Reich – Ranicki, proslulý německý literární kritik, se na prahu své osmdesátky rozhodl sepsat životní bilanci. Jeho život je malými dějinami 20. století. Nám křesťanům umožňuje (jinak nemožný) prožitek radostí a hrůz minulého století, jak je zažil a prožil sekulární, na hodnoty však citlivý, intelektuál.

Narodil se jako Marcel Reich v roce 1920 v sekularizované židovské rodině v polském městě Wloclawek. Ještě v jeho dětství rodina přesídlila za příbuznými do Berlína, kde nadaný Marcel absolvoval gymnázium (v roce 1938), vynikal zejména v literatuře. Rodina zažívala vzestup nacismu a sílící utlačování Židů. Pro Marcela však Německo té doby znamenalo především Kulturu. Již v mládí měl vyhraněné kulturní zájmy – německou literaturu a světové divadlo. Po deportaci rodičů byl na podzim roku 1938 též deportován do domovského státu, do Polska. Po okupaci Polska dle jeho vyprávnění nastává okamžitě protižidovská zvůle Němců (a Poláků) – šikanování, ponižování a bezdůvodné zabíjení.

Číst dál: kniha pro měsíc květen 2012

pozvánka na přednášku KA "Sv. Anežka a počátky Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou"

Křesťanská akademie Karlovy Vary Vás zve  na  přednášku s tématem "Sv. Anežka a počátky Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou", která se koná v pátek 20.4.2012 od 19 hodin na faře v Rybářích.  Přednášet bude P. ThDr. Gabriel Rijad Mulamuhič, Ph.D., O.Cr..

 

 

 

 

Setkání s biskupem Radkovským

V neděli 15. dubna jsme uvítali  v našich karlovarských farnostech na pastoračně vizitační návštěvě plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

Dopoledne pan biskup celebroval mši svatou v Dalovicích a mši svatou v Nové Roli.

Odpoledne se farníci setkali s panem biskupem na faře v Rybářích. Setkání zahájil pan biskup přednáškou na téma "20 let plzeňské diecéze". Po přednášce následovala dlouhá diskuze, kdy pan biskup trpělivě odpovídal na vznesené dotazy ohledně plzeňské diecéze, karlovarské církve, chystaných restitucích a různých hnutích v církvi.

V podvečer se pan biskup setkal s pastoračními radami farností Stará Role a Rybáře, s katechety a se skautským vedoucím.

kniha pro měsíc duben 2012

 

Číst dál: kniha pro měsíc duben 2012

svatý pro měsíc duben 2012

 

Svatý (blahoslavený) na měsíc duben 2012

 

 

Blahoslavený Notger (Notker) Balbulus (Koktavý), 6. dubna (narozen kolem roku 840 v Heiligau (přejmenovaném na Elgg) u St. Gallenu ve Švýcarsku výroční den úmrtí 912), patron dětí s vadou řeči a hudebníků

Říká se (mezi křesťany), že ve společnosti křesťanů se žije dobře a že křesťanštější společnost znamená lepší společnost. Notker poznal, že právě v takové společnosti může být zle. Protože trpěl koktavostí, byl dle tradice od mládí posmíván a urážen. Již jako muž a mnich proslavený moudrostí byl prý uražen dvorním kaplanem Karla III. Ten o něm prohlásil, že takto přece nevypadá nejmoudřejší muž říše. A protože křesťané obecně potřebují své mínění demonstrovat v praxi, hned položil Notkerovi (zjevně ironickou) otázku : „Pověz mi, co právě teď dělá Bůh na zemi?“ Notker zocelený životem s vadou dokázal vtipně reagovat : „Dělá to, co dělal vždy : pokorné povyšuje a pyšné ponižuje.“ Přítomní císařovi dvořané ocenili odpověď halasným smíchem. Dle tradice kaplan následně odjel, avšak na cestě spadl z koně, zlomil si nohu, a tak byl dopraven zpět do Notkerova kláštera. Dokud se Notkerovi neomluvil, noha se mu nezahojila. I tady lze ocenit moudrost tradice. Špatné skutky mohou působit na pachatele tak dlouho, dokud se k nim nepostaví čelem...

 

Bl. Notker nebyl jen postavou legend. Studoval v klášterní škole v St. Gallen, vstoupil do benediktinského kláštera tamtéž a působil zde jako knihovník a průvodce hostů. Pro svou vzdělanost a moudrost se stal rádcem císaře Karla III. Notker byl aktivní i jako učitel, básník a hudební skladatel. Dokončil Erchanbertovu kroniku, uspořádal martyrologium, sepsal pojednání "De musica et symphonica" a je považován za autora sbírky legend a anekdot, nazvané "Gesta Caroli Magni ". Složil asi 50 sekvencí - svatodušních zpěvů Alleluja před evangeliem.


Bl Notker je zobrazován jak sedí před svou celou, a naslouchá klapání mlýnského kola.

 

4. velikonoční koncert ve prospěch zrakově postižených

V sobotu 14. dubna od 16  hodin se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli konal 4. velikonoční koncert ve prospěch zrakově postižených.

Na koncertu vystoupili:

Vokální trio Makabara

Hana Šimková

RNDr. Petr Trojík a Věra Smržová

Milan Hradil

Pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary

Vybraný finanční  výtěžek bude využit na rozvoj sociálních služeb pro zrakově postižené.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.