pozvánka na farní masopustní dětský karneval

Dne 2.2.2013 zveme od 14,30 hodin Vás a Vaše děti do hostince U Kaštanů v Rosnicích na dětský karneval. Budou připravené soutěže, občerstvení a  tanec s hudbou.

Národní týden manželství v Karlových Varech, 11. - 17.2.2013

Zveme Vás k účasti na akci "Národní týden manželství", která se bude konat v Karlových Varech od 11.2. - 17.2.2013.

zobrazit rozpis akcí NTM v Karlových Varech: Národní týden manželství v Karlových Varech, 11. - 17.2.2013

kniha pro měsíc leden 2013

 Gottfried Schramm : Dějiny a řády života / Pět rozhodujících zlomů světových dějin
nakladatelství SLON (Sociologické nakladatelství) 2012, z němčiny přeložila Veronika Dudková

Tento měsíc zaslouží upozornění zvláštní kniha na pomezí filozofie, politologie, historie a biblistiky (rozkročenost tématu však neubírá výsledku na čtivosti). Autor (německý historik evangelického vyznání) uvažuje nad existencí a zákonitostmi tzv. dějinných zlomů. Jde podle něj o dějinné události, které náhle (překotně, v krátkém časovém horizontu, pod vlivem dějinotvorné osobnosti) nabídnout společnosti (či civilizaci) převratnou alternativu dosavadního uspořádání, aniž by usilovaly o zničení stávajících pořádků.

Číst dál: kniha pro měsíc leden 2013

akce pro měsíc leden 2013

"I KDYBY NA ZEMI NEBYLO TICHA…“
Zimní motivy ze sbírek ZČG v Plzni

Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“
14/12/2012–3/2/2013
Obvyklé Vánoce na blátě můžete zachránit návštěvou Plzně a výstavy „I kdyby na Zemi nebylo ticha“. Výstava prezentuje díla  s tematikou zimy a to v tradičních i netradičních podobách. Většina vystavovaných děl pochází z 19. a první poloviny 20. století Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa Hodka a Bohumila Krse. Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy.

Číst dál: akce pro měsíc leden 2013

svatá pro měsíc leden 2013

Svatá na měsíc leden 2013
Sv.  Alžběta Anna Bayley Setonová
nar. 28. 8. 1774 v New Yorku (USA), zemř. 4. 1. 1821 v Baltimore (USA)
zakladatelka řádu „Sisters of charity“, svatořečena 14. 9. 1975

Angažovanost a síla sv. Alžběty budí i v dnešní uhoněné době úctu. Alžběta se narodila v lékařské rodině. Byla členkou episkopální církve. Jak bylo v té době zvykem, vdala se v 19 letech a porodila celkem pět dětí. Poté co manžel William onemocněl tuberkulózou, odjela rodina na léčení do Itálie. Manžel krátce po příjezdu do Itálie umírá. V Itálii se Alžběta seznámila s katolickou spiritualitou.

Číst dál: svatá pro měsíc leden 2013

Alianční týden modliteb 2013 v Karlových Varech

                                                                                                                   V týdnu 6.-13. ledna 2013 Vás zveme ke společným modlitbám v rámci Aliančního týdne modliteb 2013 s názvem "Neboť Bůh ...dal".

Číst dál: Alianční týden modliteb 2013 v Karlových Varech

pozvánka na společné modlitby s Armádou spásy

Armáda spásy zve karlovarské křesťany ke společným modlitbám za naše město. Kliknutím na modrý obdélník si zobrazte zvací dopis.

zobrazení zvacího dopisu na společné modlitby karlovarských křesťanů: pozvánka na společné modlitby s Armádou spásy

pozvánka na vánoční koncert skautů

Skautský křesťanský oddíl Rigel - přístav Orion  Vás zve na vánoční koncert skautů, který se bude konat v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli dne 22.12.2012 od 18 hodin.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.