akce na měsíc květen 2013

výstava "DÍLO SEZÓNY" v Národní galerii v Praze - Klášter sv. Anežky České
Krása fragmentu: Dva nově restaurované deskové obrazy v expozici středověkého umění
05.03.2013 - 26.05.2013
Zapůjčitelé:
Římskokatolická farnost Lnáře, Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Číst dál: akce na měsíc květen 2013

Koncert pro Wlaštovku

 V neděli 28. dubna od 16:00 v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli konal benefiční koncert ve prospěch waldorfské ZŠ Wlaštovka Karlovy Vary. V programu vystoupili žáci ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary, žáci 1. třídy Waldorfské ZŠ Wlaštovka Karlovy Vary a pěvecký sbor Gymnázia Ostrov.

 

svatý na měsíc duben 2013

Sv.  Josef Moscati
nar. 25.7. 1880  v Beneventu (Itálie), zemř. 12. 4. 1927 v Neapoli (Itálie)  
lékař, blahořečen 16. 11. 1975, svatořečen 25. 10. 1987
Jako vzor člověka humanisty je často předestírán příklad Bernarda Rieuxe z románu Mor od Alberta Camuse. Dokonce se nasazení agnostika klade nad nasazení křesťana, který přece činí dobro oplátkou na naději na věčnost.

Číst dál: svatý na měsíc duben 2013

kniha na měsíc duben 2013

Jonathan Sacks : O Svobodě a náboženství
Třicet šest biblických zamyšlení vrchního britského rabína
Nakladatelství P3K, Praha 2008, z angličtiny přeložil Jan Divecký
Čtení Tóry je pro Židy celoživotní záležitostí. Představovaná kniha poskytuje vhled do židovského chápání Knihy. Překladatel vybral promluvy k První knize Mojžíšově (v chronologickém pořádku čtení v průběhu liturgického roku), a tak výbor tvoří malý biblický komentář.

Číst dál: kniha na měsíc duben 2013

akce pro měsíc duben 2013

11 Světů / Současná česká ilustrace pro děti
Galerie Karlovy Vary / Becherova vila
od 7. 03. 2013 do 5. 05. 2013
autor výstavy: Radim Kopáč

Číst dál: akce pro měsíc duben 2013

5. velikonoční koncert ve prospěch zrakově postižených

5. velikonoční koncert ve prospěch zrakově postižených se uskutečnil v pátek 5. dubna od 16,30 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Na koncertu vystoupili: RNDr. Petr Rojík - varhany, Věra Smržová - zpěv, Lenpela - trio z rekvalifikačního střediska v Praze na Dědině, Hana Šimková - učitelka hudby Praha, Cubitus Loket - pěvecký sbor z Lokte, vokální trio Makabara - Deylova konzervatoř Praha, Pěvecký sbor Zvoneček zŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary. Finanční výtěžek bude využit na rozvoj sociálních služeb pro zrakově postižené.

 

Koncert "Ave Maria"

Dne 11.4.2013 v 19 hodin se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli konal koncert "Ave Maria" ženského komorního sboru "Collegium vocale" pod vedením sbormistra prof. Jiřího Štrunce. Zazněly skladby Mozarta, Mendelssohna, Schuberta a dalších.

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.