Program Noci kostelů 25. května 2018 v kostele Nanebevstoupení Páně

18:00-18:20 účinkující ZŠ a ZUŠ Šmeralova pásmo písní

18:30-18:45 rozdělání kadidla

19:00-19:20 VARYTON

20:00-20:20 schola ze St. Role

21:00-21:30 zpěvy z TAIZE

22:00-23:00 varhanní chvilka

 

Celovečerní program:

Tajemství symbolů

výstava obrazů Doris Windlin

prohlídka hodin na věži kostela

můžete zkusit uspat zvon

Ochutnávka mešního vína

kreativní vyrábění 

krátké kreativní vyrábění pro děti

Povídání o varhanách 

zasvěceně bude povídat varhaník Petr Písařík

časy jsou orientační

akce na měsíc květen 2018

Nezlomení 

Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského, výstava od 3. 5. 2018 do 24. 6. 2018, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Sbírka soukromého sběratele Michaila Karminského prezentuje tvorbu neoficiálních ruských umělců žijících v Sovětském svazu i emigrantů kriticky přistupujících k oficiálnímu sovětskému socialistickému realismu. Výstava dvacítky autorů představí různorodé polohy výtvarného projevu - volnou realistickou tvorbu, propojení abstrahované a zobrazivé malby, instalace i konceptuální umění od 60. let do současnosti.

Číst dál: akce na měsíc květen 2018

svatý na měsíc květen 2018

Francesco De Geronimo 

narozen 17. prosince 1642 v Grottaglie u Taranta, Itálie, zemřel 11. května 1716 v Neapoli, Itálie

kněz, misionář

Francesco (František) De Geronimo se narodil ve významné a bohaté jihoitalské rodině (rodina otce byla významnými pozemkovými vlastníky, z rodiny matky pocházela řada veřejně činných osob a kněží) jako nejstarším z jedenácti dětí, z nichž si tři zvolily duchovní povolání. František získal vzdělání od misijních kněží v místě rodiště. Již v deseti letech mu bylo svěřeno vyučování katechizmu nejmenších dětí a práce kostelníka. V sedmnácti letech nastoupil do diecézního semináře v Tarantu, ve dvaceti dvou letech se stal jáhnem a dále studoval filosofii, práva a teologii v Neapoli.

Číst dál: svatý na měsíc květen 2018

kniha na měsíc květen 2018

 Elena Lappin: V jakém jazyce sním? 

vydalo nakladatelství Euromedia group a.s. – Odeon v roce 2018                 (1. vydání), z angličtiny přeložila Dominika Křesťanová, ISBN: 978-80-207-1815-0

Jméno Eleny Lappin (nar. 1954 v Moskvě) toho většině českých čtenářů mnoho neřekne, byť zejména v anglosaských zemích je známá jako novinářka a editorka literatury židovských německojazyčných a dále též východoevropských autorů. Sama publikovala v angličtině sbírky povídek, teď nově i vzpomínkovou prózu „V jakém jazyce sním?“

Číst dál: kniha na měsíc květen 2018

kniha na duben 2018

Paolo Cognetti: Osm hor 

vydalo nakladatelství Euromedia group a.s. – Odeon v edici Světová knihovna jako 200. svazek v roce 2017 (1. vydání), z italštiny přeložila Alice Flemrová, ISBN: 978-80-207-1784-9

Paolo Cognetti (nar. 1978) publikuje v italštině již od roku 2004, i když v češtině se jedná o zatím první překlad. Dosud publikoval příběhy spíše zaměřené na mladší generaci (tématy byly právě životní obtíže mladých). Představovaným románem Osm hor se mu podařilo za použití prostého stylu vytvořit nadčasový a obecně sdělný příběh o přátelství, opuštění rodičů i o vztahu i k přírodě (horám). Kniha získala v minulém roce nejprestižnější italskou literární cenu Strega a úspěchy pokračují i v jiných západních zemích.

Číst dál: kniha na duben 2018

akce na duben 2018

Karel Čapek fotograf

Výstava od 21. 3. 2018 do 10. 6. 2018, Muzeum Karlovy Vary

Výstava představuje spisovatele, novináře a intelektuála Karla Čapka také jako autora, který vytvořil na svou dobu unikátní fotografické dílo. Aktivně však fotografoval pouze dva roky, fotografování pro něho bylo jen jednou z mnoha aktivit, kterou chtěl poznat a popsat. Snímky třídil do tematických celků s názvy Portréty, T. G. M., Osobní, Zátiší, Zvířata, Květiny, Zahrada, Slovensko, Cesty, Typy, Architektura, Krajiny.

Číst dál: akce na duben 2018

osobnost na měsíc duben 2018

Max Josef Metzger

narozen v 3. února 1887 v Schopfheimu, Bádensko - Württembersko zemřel 17. dubna 1944 v Brandenburg - Gordenu, Braniborsko,kněz, zakladatel

Max Josef Metzger se narodil jako první ze čtyř dětí učitele na reálce. Chodil do obecné a reálné školy v Schopfheimu, potom studoval Gymnázia v Donauschingenu, Lörrachu a Kostnici. Od 1905 do 1910 studaval filozofii a teologii ve Freiburgu, V roce 1911 promoval jako doktor teologie.

Číst dál: osobnost na měsíc duben 2018

Kurz pro varhaníky - informace

Vážení hudebníci plzeňské diecéze!

Při Biskupství plzeňském bude opět zahájen dvouletý Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz se koná pod odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové a MgA. Martina Moudrého, regenschori plzeňské katedrály. V tomto letáku bychom Vás rádi informovali o průběhu tohoto kurzu a naleznete zde i kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Tento kurz nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým hudebníkům: varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů.

Kdy? Výuka se koná od září 2018 do června 2020 ve dvoutýdenním cyklu, vždy první čtvrtek a třetí sobotu v měsíci. Součástí kurzu je i letní soustředění s intenzivní výukou v době letních prázdnin a každoroční Přehlídka varhaníků první sobotu v červnu. V červenci a srpnu se pravidelná výuka nekoná.

Číst dál: Kurz pro varhaníky - informace

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.