akce na měsíc červen 2018

Antonín Hudeček Opus magnum - Chalupy, 1906 

Výstava od 12. 4. 2018 do 24. 6. 2018, Galerie výtvarného umění v Chebu

Antonín Slavíček (1872 – 1941) studoval od roku 1887 Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů M. Pirnera a V. Brožíka. Věnoval se figurální malbě, kterou v letech 1891–1893 studoval také v Mnichově u O. Seitze. Od roku 1895 měl atelier v Praze a připojil se – společně s A. Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod vedením J. Mařáka malovali krajiny zejména v okolí Okoře. Roku 1898 vystavoval na první výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii, po návratu maloval krajiny v okolí Kolína a pohledy na Prahu.

Číst dál: akce na měsíc červen 2018

kniha na měsíc červen 2018

 David Grossman: Přijde kůň do baru 

vydalo nakladatelství Mladá Fronta a.s. v roce 2018 (1. vydání),  z hebrejštiny přeložily Mariana Fisher a Lenka Bukovská, ISBN: 978-80-207-1815-0

David Grossman (nar. 1954) patří do silné generace izraelských literátů, která začala tvořit v šedesátých až osmdesátých letech minulého století (A. Jehoshua, A. Oz). Proslul svým třetím románem Viz Láska (1986), ve kterém se pokusil vyrovnat s holokaustem a jeho vlivem na život (své) rodiny (autorovi rodiče holokaust zažili); román (vyšel i česky) má experimentální čtyřdílnou strukturu s realistickými i s fantaskními prvky.

Číst dál: kniha na měsíc červen 2018

Svatý na měsíc červen 2018

sv. Romuald 

 narozen 952 u Ravenny, Itálie zemřel 19. června 1027 ve Val di Castro, Itálie

zakladatel řádu OSBCam (kamaldulského řádu)

Romuald se narodil se r. 952 u Ravenny jako syn vévody. On i jeho rodina si světské radovánky neodpírali. Životním zlomem pro Romualda byla smrt příbuzného v souboji pro spor o pozemek. Romuald se souboje účastnil jako svědek a cítil se být za smrt příbuzného odpovědný. Odešel do benediktinského kláštera sv. Apolináře v Classe a rozjímání o dosavadním životě Romualda vedlo k rozhodnutí nevázaný život ukončit a poprosil o přijetí do kláštera.

Číst dál: Svatý na měsíc červen 2018

Program Noci kostelů 25. května 2018 v kostele Nanebevstoupení Páně

18:00-18:20 účinkující ZŠ a ZUŠ Šmeralova pásmo písní

18:30-18:45 rozdělání kadidla

19:00-19:20 VARYTON

20:00-20:20 schola ze St. Role

21:00-21:30 zpěvy z TAIZE

22:00-23:00 varhanní chvilka

 

Celovečerní program:

Tajemství symbolů

výstava obrazů Doris Windlin

prohlídka hodin na věži kostela

můžete zkusit uspat zvon

Ochutnávka mešního vína

kreativní vyrábění 

krátké kreativní vyrábění pro děti

Povídání o varhanách 

zasvěceně bude povídat varhaník Petr Písařík

časy jsou orientační

akce na měsíc květen 2018

Nezlomení 

Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského, výstava od 3. 5. 2018 do 24. 6. 2018, Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6

Sbírka soukromého sběratele Michaila Karminského prezentuje tvorbu neoficiálních ruských umělců žijících v Sovětském svazu i emigrantů kriticky přistupujících k oficiálnímu sovětskému socialistickému realismu. Výstava dvacítky autorů představí různorodé polohy výtvarného projevu - volnou realistickou tvorbu, propojení abstrahované a zobrazivé malby, instalace i konceptuální umění od 60. let do současnosti.

Číst dál: akce na měsíc květen 2018

svatý na měsíc květen 2018

Francesco De Geronimo 

narozen 17. prosince 1642 v Grottaglie u Taranta, Itálie, zemřel 11. května 1716 v Neapoli, Itálie

kněz, misionář

Francesco (František) De Geronimo se narodil ve významné a bohaté jihoitalské rodině (rodina otce byla významnými pozemkovými vlastníky, z rodiny matky pocházela řada veřejně činných osob a kněží) jako nejstarším z jedenácti dětí, z nichž si tři zvolily duchovní povolání. František získal vzdělání od misijních kněží v místě rodiště. Již v deseti letech mu bylo svěřeno vyučování katechizmu nejmenších dětí a práce kostelníka. V sedmnácti letech nastoupil do diecézního semináře v Tarantu, ve dvaceti dvou letech se stal jáhnem a dále studoval filosofii, práva a teologii v Neapoli.

Číst dál: svatý na měsíc květen 2018

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.