Zprávy z pastorační rady

zprávy z FR ze dne 10.3.2011

Program FR ze dne 10.3.2011:


1/ Ohlasy na průběh masopustního veselí: velmi pozitivní ohlasy. Akcí se zúčastnil velký počet lidí, zejména na dětském karnevalu byla kapacita prostoru zcela vyčerpána. Kde  uspořádáme masopustní veselí příště?  Rosnice se zázemím hostince x větší prostor v Lidovém domě ve Staré Roli. Při střídání účastníků odcházejících z dětského karnevalu a současném příchodu účastníků dospělé části veselice vznikl trochu zmatek a bylo málo místa. Příští rok obě akce oddělíme a budeme organizovat samostatně.

2/ Na prodeji vstupenek, dobrovolných příspěvcích se vybralo dostatek financí k zaplacení nákladů za masopust. Akce nebyla prodělečná.

3/ 19.3. proběhne duchovní obnova s P. Václavem Umlaufem. Program:
09.00 první přednáška: „Co je hřích dnes?“, 10.30 druhá přednáška „Co znamená kajícnost, ?12.00 missa

4/ 20.3. od 14 hodin  se budou v rámci výtvarných dílen vyrábět na faře ve Staré Roli výrobky na letošní misijní jarmark. Budou vyrábět svíčky, zdobit ubrouskovou technikou květináče, drátkovat, korálkovat...

5/ Dne 27.5. se zúčastníme celostátní akce "Noc kostelů". V KV bude otevřen kostel Nanebevzetí Páně SR a další 4 evangelické modlitebny. V SR bude zajištěn program od 19-24 hodin - výstava bohoslužebných předmětů a rouch, výklad o historii kostela, počítačová prezentace fotografií z historie kostela, kytarová kapela, houslový koncert - Rezkovi, varhany - Petra Cinková

6/ Dne 30.3. bude po dětské mši misijní jarmark. Budou se prodávat výrobky vyroběné dětmi na výtvarných dílnách a výtěžek bude poslán na Papežské misijní dílo.

7/ Informace o křesťanském divadle dne 9.4.2011 v divadle Husovka.

Jednání FR dne 3.2.2011

Dne 3.2.2011 se sešla farní rada.

Body programu:

1/ Diskuze o osudu petice poukazující na vyčleňování rozvedených katolíků ze svátostného života církve.

2/ Upřesněn program velikonočních bohoslužeb.

Číst dál: Jednání FR dne 3.2.2011

informace ze setkání FR ze dne 6.1.2011

Dne 6.1.2011 se sešla farní rada farnosti Stará Role.

1/ Na programu byla především příprava Masopustního veselí, které se bude konat 5.3.2011 v Rosnicích.

Prosíme farníky, kteří mají doma zajímavé pěkné věci, které mohou postrádat, aby pomohli s přípravou vhodných výher do tomboly dospělých a dětí. Výhry do tomboly na Masopustní veselí můžete přinést na faru Stará Role.

Číst dál: informace ze setkání FR ze dne 6.1.2011

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.