Zprávy z pastorační rady

Zprávy z farní rady ze dne 2.2.2012

Farní rada projednávala tyto body:

1/ Postní rekolekce - paní doc. Ivana Noble je naprosto vytížená, a proto se nebude moci ujmout postní duchovní obnovy.  Pro blížící se postní rekolekci zkusíme oslovit a pozvat kazatele Lukáše Bujnu.

2/ KA pozvala na přednášku Tomáše Sokola. Přijet by měl v úterý 27.3. 2012.

Číst dál: Zprávy z farní rady ze dne 2.2.2012

zprávy z farní rady ze dne 5.1.2012

Dne 5.1. 2012 projednávala farní rada tyto body:

1/ Hodnocení průběhu adventních trhů a  Vánoc.

2/ Povánoční úklid kostela bude letos 1.2.2012. Letošní vánoční výzdoba kostela je obohacena v porovnání s předchozími lety o vánoční výzdobu boků lavic a věnec pod kůrem.

Číst dál: zprávy z farní rady ze dne 5.1.2012

zprávy z farní rady ze dne 24. 11. 2011

Dne 24. 11. 2011 se sešla farní rada. Projednávané body:

1/ Diskuze ohledně podoby Mikulášské. Původní dohoda byla, že letos budou Mikulášské oslavy beze mše, protože většina účastníků Mikulášské přichází hlavně kvůli Mikuláši, nikoliv kvůli mši. Někteří z pravidelných návštěvníků dětských mší ale nesouhlasili se zrušením prosincové dětské mše. Proto bude letošní oslava Mikuláše obdobná jako v minulých letech - Mikuláš přijde s nadílkou po skončení dětské mše.

2/ Hodnocení podzimní rekolekce s P. V. Umlaufem. Koho pozveme příští termín rekolekcí - tj. na jaře? Návrhy - pozvat na jaře husitskou farářku paní Noblovou, na podzim opět P. V Umlaufa, SJ.

3/ Dětská mše připadající na 1. ledna 2012 se konat nebude.

4/ Vánoční úklid kostela, postavení stromů a zdobení: sejdeme se ve středu 7.12. 2011, od 16,30 hodin  začnou muži stavět stromy, ženy mohou přijít od 17 hodin zdobit a uklízet.

5/ Informace ohledně adventu a Vánoc:

10.12. benefiční koncert pro občanské sdružení Kontakt bB

11.12. v kostele v Rybářích bude mít koncert pan profesor Štrunc

13.12. v kostele ve Staré Role v dopoledních hodinách pořádá ZUŠ SR výchovný koncert pro základní starorolské školy

17.12. koncert Vánoce v Evropě

20.12. Vánoční koncert Prvního českého gymnázia karlovy Vary

24.12. půlnoční mše v kostele ve SR - koledy v jazzové úpravě

8.1. missa, při níž zazní Rybova Česká mše Vánoční v podání Miloše Boka

 

 

zprávy z farní rady ze dne 20.10.2011

Dne 2..11.2011 se sešla farní rada farnosti Stará Role. Projednávané body:

1/ informace o konaných akcích

- termíny přednášek a koncertů - viz. odkaz "připravujeme" nebo "Křesťanská akademie".

- dne 5.11.2011 se bude konat duchovní obnova s P. Václavem Umalufem, SJ.

program:

9,00 hodin: první přednáška "Proč Bůh mlčí? (dnes!)"

10,30 hodin: druhá přednáška: "Duch svatý a duchovní rozlišování."

12 hodin: missa

 

- v neděli 20. listopadu v 8,30 na Slavnost Krista Krále se bude ve Staré Roli konat Mozartova Korunovační mše pod taktovkou Miloše Boka v podání Karlovarského pěveckého sboru.

 

2/ Reflexe proběhlé slavnosti biřmování. Slavnost se líbila. Po mši bylo z časových důvodů  málo prostoru k diskuzi s panem biskupem. Pan biskup slíbil přijmout naše pozvání na další návštěvu starorolské  farnosti a je ochoten pokračovat v diskuzi  nad položenými otázkami.

3/ Příprava adventních trhů: po skončení  adventních nedělních mší zkusíme před kostelem uspořádat "malé adventní trhy". Budeme prodávat svařené víno, perníčky, výrobky farníků s vánoční tématikou. Bude příležitost  koupit drobné vánoční dárky a při poslechu vánoční hudby popovídat nad svařákem s přáteli. Pokud akce přinese nějaký finanční výtěžek, použije se k financování masopustní veselice (pronájem sálu, pohoštění příchozích...). FR poprosí farníky o napečení perníků a cukroví k prodeji a ti zručnější z nás mohou připravit vhodné vánoční výrobky.

4/ Příprava Milulášské oslavy: v minulých letech přicházel Mikuláš nadělovat po skončení dětské mše. Mikulášské dětské mše se zúčastňuje stále větší počet dětí, minulý rok jich bylo 42. Část návštěvníků nepřichází kvůli mši, ale kvůli  Mikulášské nadílce.  Velký počet dětí čekajích na Mikuláše působí během mše neklid.  Letos se proto v neděli před Mikulášem, tj. v neděli 4. prosince nebude konat dětská mše, ale místo dětské mše bude od 16 hodin Mikulášská slavnost.

5/ Masopustní veselice a karneval se budou konat v sobotu před Popeleční středou. Zamluvili jsme sál v hospodě U tří kaštanů v Rosnicích na 18. února 2012.

 

Zprávy z farní rady ze dne 1.9.2011

Dne 1.9. se sešla farní rada. Body programu:

 

1. Příprava 3. ročníku farního výletu do Nejdku na křížovou cestu. Odjezd vlakem v 9,56 hodin z vlakového nádraží ve Staré Roli. V Nejdku společné projití křížové cesty, o jednotlivá zastavení se rozdělí farníci. Poté společný přesun do restaurace Na Kukačce, zde zajistíme oběd – guláš. Po obědě se mohou zájemci vydat na rozhlednu Tisová. Odjezdy vlaků z vlakové stanice Tisová ve 13,55 hodin, 15,11 hodin, v 16,57 hodin.

 

2. Dne 7.9.2011 proběhne na Charitě neveřejná akce – slavnostní otevření nových prostor pro stacionář pro mentálně postižené. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor s účastí veřejností a v přítomnosti biskupa se bude konat 21.9.2011 v 16 hodin.

 

3. Je dokončené stěhování knih Křesťanské akademie Karlovy Vary z budovy KDU-ČSL do prostor fary srov. Od září se zase začnou půjčovat knihy. Výpůjční doba bude každé pracovní úterý od 16-18 hodin. Hlavním knihovníkem zůstává pan Motlík, další knihovníci jsou B. Wolfová, M. Rezková, M. Záhoříková. Knihy si bude možné vypůjčit i v nedělích po mši. Mimo výpůjční dobu zůstanou knihy v zamčených regálech, aby se zabránilo krádežím nebo vyjímáním knih z regálů, kdy bez přítomnosti knihovníka není zaručené správné vrácení knihy na původní místo. V daném množství knih při vrácení na nesprávné místo hrozí, že by špatně uloženou knihu šlo znovu obtížně nalézt.  Zřízení odkládacího stolku pro vyjmuté knihy z regálů by bylo náročné pro knihovníka, který by musel knihy správně zpět zařazovat do regálů.

 

4. Dne 11.9.2011 bude v rybářském kostele Den otevřených dveří památek.

 

5. Informace B. Wolfové o chystaných přednáškách Křesťanské akademie. Nejbližší přednáška bude dne 24.9., přijede paní Ilona Švihlíková s tématem „Globalismus a Evropa“.

 

6. V neděli 9.10.2011 bude od 9 hodin slavnostní mše spojená s biřmováním. Hostem bude pan biskup. Po mši bude pro zájemce slavnostní oběd  s biskupem.

 

7. Katecheze začnou od října, opět každé  první a třetí úterý v měsíci od 18 hodin na faře. Katecheze střídavě povedou P. Müller (čtení a výklad Lukášova evangelia) a Mgr. Jan Rezek (cyklus témat „vliv liturgie na chrámovou hudbu“.

 

8. Bude třeba jmenovat novou ekonomickou farní radu.

 

9. Nejasná situace ohledně výuky náboženství. Katecheté jsou v těžké pozici, děti na náboženství chodí nepravidelně v nepředvídatelném počtu, což je náročné na přípravu hodin. Některé děti chodí pouze účelově – nař. do doby 1. sv. přijímání a pak přestanou.

 

10. Dne 5.11.2011 bude rekolekce s P. Umlaufem na téma 1/ Proč Bůh mlčí (dnes!) a 2/ Duch svatý a duchovní rozlišování.

 

informace z FR ze dne 2.6.2011

Ve čtvrtek 2.6. 2011 se sešla farní rada. Projednávané body:

1/ Stěhování knihovny Křesťanské akademie na faru ve Staré Roli. V září bude zahájeno vypůjčování knih.

2/ V neděli 9.10. bude v kostele ve Staré Roli udělena svátost biřmování cca 10 zájemcům.

3/ Na podzimní rekolekce přijal pozvání P. Umlauf. Pokusíme se pozvat i P. M. O. Váchu.Téma přednášek ještě není stanoveno. Rekolekce proběhne v sobotu 5.11.

Číst dál: informace z FR ze dne 2.6.2011

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.