Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012

 

Informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012:

1/ Předběžně jsme na podzim naplánovali farní výlet na nově zrestaurovanou křížovou cestu v Perninku. O této křížové cestě jsme se dozvěděli z webových stránek Lesů ČR. Ale tato křížová cesta zřejmě nakonec zrestaurována nebyla, nelze o ní nikde nalézt další informace. Diskuze o tom, jaký jiný zajímavý cíl vybrat pro farní výlet. Navrženo, že by se farnost mohla zúčastnit 28. září svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi. Je třeba zjistit počet ev. zájemců o autobusový výlet do Staré Boleslavi na svatováclavskou pouť.

Číst dál: informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012

zprávy ze setkání PR ze dne 15.5.2012

 

1/ organizace Noci kostelů v pátek 1.6.2012:

Rozdělení služeb v době otevření kostela, zajištění propagačních materiálů, zajištění úklidu věže.

 

2/ organizace farního dne v sobotu 2.6.2012, od 15 hodin

Zajištění občerstvení (pivo, nápoje, uzeniny, pečivo...) a výherních cen pro ping-pongový turnaj a dětské soutěže. Pro ping-pongový turnaj budou k dispozici 4 stoly. Turnaj bude se hrát vyřazovacím  systémem  (pavouk). V případě nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program - promítání filmu v kostele.

3/ diskuze nad podobou připravované nové verze farních webových  stránek.

4/ Ve farnosti by byla třeba další osoba s oprávněním podávat eucharistii.

 

 

informace ze setkání pastorační rady dne 19.4.2012

Program:

1.5.2012 v 8.30 mše sv. Josefa Dělníka

8.5.2012 od 11.30 hodin bohoslužba pro motorkáře

11.5.2012 konference v Thermálu „Hospicové hnutí“

20.5.2012 slavnost Nanebevstoupení Páně – poutní mše  v kostele ve St. Roli

Číst dál: informace ze setkání pastorační rady dne 19.4.2012

informace o průběhu PR dne 1.3.2012

Na pastorační radě byly dne 1.3.2012 projednávány tyto body:

1/ 24.3.2012 bude duchovní obnova s farářem husitské církve Lukášem Bujnou.Od 9 hodin bude přednáška na téma "Soud", od 10,30 hodin přednáška na téma "Ospravedlnění", ve 12 hodin bude mše.

2/Ve čtvrtek 22.3. od 19 hodin bude v rámci přednášek KA na faře přednáška a promítání  s MUDr. Janou Virčíkovou na téma "Moje putování po Mexiku".

Číst dál: informace o průběhu PR dne 1.3.2012

Zprávy z farní rady ze dne 2.2.2012

Farní rada projednávala tyto body:

1/ Postní rekolekce - paní doc. Ivana Noble je naprosto vytížená, a proto se nebude moci ujmout postní duchovní obnovy.  Pro blížící se postní rekolekci zkusíme oslovit a pozvat kazatele Lukáše Bujnu.

2/ KA pozvala na přednášku Tomáše Sokola. Přijet by měl v úterý 27.3. 2012.

Číst dál: Zprávy z farní rady ze dne 2.2.2012

zprávy z farní rady ze dne 5.1.2012

Dne 5.1. 2012 projednávala farní rada tyto body:

1/ Hodnocení průběhu adventních trhů a  Vánoc.

2/ Povánoční úklid kostela bude letos 1.2.2012. Letošní vánoční výzdoba kostela je obohacena v porovnání s předchozími lety o vánoční výzdobu boků lavic a věnec pod kůrem.

Číst dál: zprávy z farní rady ze dne 5.1.2012

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.