Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu pastorační rady ze dne 8.11.2012

1/ Termín konání Fóra laiků 1.12. se bohužel kryje s naplánovaným termínem naší farní duchovní obnovy. Farníci byli vyzváni, aby své náměty na projednávání na Fórum laiků sdělili nebo předali v písemné podobě faráři nebo některému členu PR. Do dnešního dne dorazily dva písemné návrhy. V jednom sdělení autor oceňuje silnou pozici naší církve v oblasti liturgie nebo charitativní činnosti, ale v oblasti misijních aktivit určeným lidem mimo církev je působení naší církve málo výrazné. Autor by uvítal, pokud by se Fórum laiků zabývalo otázkou misijních aktivit církve v naší společnosti. V druhém sdělení autor otevírá otázku dostatečného využití moderních komunikačních médií pro činnost církve. Navrhuje zvážit možnost zřízení on-line trvalého diskuzního fora pro věřící naší diecéze, jako komunikačního prostředku mezi farníky a biskupstvím.

2/ Vánoční program: změny oproti minulým rokům:

- Na Štědrý den bude v kostele ve Staré Roli od 16 hodin vánoční dětská mše.

- Na Boží Hod 25.12. se posune začátek mše na 9,30 hodin.

3/ Organizace Mikulášské dětské mše.

4/ Zajištění propagace farní duchovní obnovy s Doc. Ivanou Noble, PhD. a přednášky KA s Dr. Timem Noble.

5/ Vánoční úklid a výzdoba kostela bude letos ve středu 12.12. od 16,30 hodin.

6/ Zhodnocení průběhu Misijního vyrábění a Misijních trhů. Akce měla úspěch, vyrábělo mnoho dětí a jejich rodičů, téměř všechny výrobky jsou už prodány.

7/ Adventní trhy: první trh bude 2.12.. Prosíme šikovné farníky, aby stejně jako vloni vyrobili výrobky s vánoční tématikou nebo napekli perníky, cukroví.

8/ Na půlnoční mši 24.12. zazní koledy v jazzovém podání.

informace o průběhu říjnové pastorační rady

 1/ Program na advent:

  • dne 2.12.2012 vystoupí v kostele ve Staré Roli Dad kvintet pod vedením paní Domesové.

  • Pan Ondřej Bednář chystá v kostele ve Staré Roli adventní koncert, věnovaný adventním a vánočním zvykům na Karlovarsku.

  • Na 30.12. je předběžně domluvena Rybova Česká mše vánoční v podání pana Miloše Boka.

  • Dne 17.12. proběhne v kostele ve Staré Roli vánoční koncert 1. českého gymnázia

  • Na půlnoční mši se pokusíme znovu pozvat jazzové hudebníky, kteří minulý rok hráli na půlnoční vánoční koledy v jazzovém provedení.

 2/ Diskuze na účastí naší farnosti na Foru laiků, diskuze nad tématy a otázkami přeloženými v materiálech biskupství.

 3/ P. M. O. Vácha přijal pozvání KA Karlovy Vary a přijede na přednášku dne 16.2.2013.

 4/ Adventní rekolekce s Janem Křtitelem – sobota 1.12.2012. Přednášet bude teoložka paní doc. Ivana Noble, PhD..
Rozvrh:
9.00-10.00  Ten, který připravuje cestu: doprovázená meditace (J 1, 19-39)
10.00-11.00 Obrazy Jana Křtitele - sdílení

 mše svatá

 5/ Letos znovu uspořádáme adventní vánoční trhy.

 6/ Příprava masopustu – bude se konat v hospodě U Kaštanů v sobotu 2.2.2013.

 

 

 

 

 

 

 

informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012

 

Informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012:

1/ Předběžně jsme na podzim naplánovali farní výlet na nově zrestaurovanou křížovou cestu v Perninku. O této křížové cestě jsme se dozvěděli z webových stránek Lesů ČR. Ale tato křížová cesta zřejmě nakonec zrestaurována nebyla, nelze o ní nikde nalézt další informace. Diskuze o tom, jaký jiný zajímavý cíl vybrat pro farní výlet. Navrženo, že by se farnost mohla zúčastnit 28. září svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi. Je třeba zjistit počet ev. zájemců o autobusový výlet do Staré Boleslavi na svatováclavskou pouť.

Číst dál: informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.9.2012

zprávy ze setkání PR ze dne 15.5.2012

 

1/ organizace Noci kostelů v pátek 1.6.2012:

Rozdělení služeb v době otevření kostela, zajištění propagačních materiálů, zajištění úklidu věže.

 

2/ organizace farního dne v sobotu 2.6.2012, od 15 hodin

Zajištění občerstvení (pivo, nápoje, uzeniny, pečivo...) a výherních cen pro ping-pongový turnaj a dětské soutěže. Pro ping-pongový turnaj budou k dispozici 4 stoly. Turnaj bude se hrát vyřazovacím  systémem  (pavouk). V případě nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program - promítání filmu v kostele.

3/ diskuze nad podobou připravované nové verze farních webových  stránek.

4/ Ve farnosti by byla třeba další osoba s oprávněním podávat eucharistii.

 

 

informace ze setkání pastorační rady dne 19.4.2012

Program:

1.5.2012 v 8.30 mše sv. Josefa Dělníka

8.5.2012 od 11.30 hodin bohoslužba pro motorkáře

11.5.2012 konference v Thermálu „Hospicové hnutí“

20.5.2012 slavnost Nanebevstoupení Páně – poutní mše  v kostele ve St. Roli

Číst dál: informace ze setkání pastorační rady dne 19.4.2012

informace o průběhu PR dne 1.3.2012

Na pastorační radě byly dne 1.3.2012 projednávány tyto body:

1/ 24.3.2012 bude duchovní obnova s farářem husitské církve Lukášem Bujnou.Od 9 hodin bude přednáška na téma "Soud", od 10,30 hodin přednáška na téma "Ospravedlnění", ve 12 hodin bude mše.

2/Ve čtvrtek 22.3. od 19 hodin bude v rámci přednášek KA na faře přednáška a promítání  s MUDr. Janou Virčíkovou na téma "Moje putování po Mexiku".

Číst dál: informace o průběhu PR dne 1.3.2012

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.