Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu pastorační rady ze dne 7.3.2013

1. Noc kostelů v pátek 24.května, opět od 18.00 do 23.00 hodin. Potvrzeno hudební vystoupení prof. Štrunce a jeho sboru.

2. 5.4.2013 se koná v kostele Koncert ve prospěch zrakově postižených od 16.30 hodin.

3. Duchovní obnova s Janem Houkalem přijata pozitivně, další akce KA bude 4.4.2013 v Husovce.

4. Organizace Velikonoc.


5. 8.5.2013 výlet do Kladrub. Program viz. plakátek. Sraz u kostela ve SR v 7.40 ráno, odjezd v 7.50, zastávka u Tržnice v 8.00. Cena dopravy 160 Kč/osoba, sebou svačina a pití na celý den.

6. 4.5.2013 slaví starorolští hasiči 140 let, od 10.00 hodin v kostele slavnost

7. 25.5.2013 farní den s pingpongovým turnajem – program bude upřesněn

8. Na podzim proběhnou nové volby do pastorační rady – lze již promýšlet vhodné nominace, případní zájemci se mohou hlásit u p.faráře 

informace ze setkání PR dne 7.2.2013

1. Velikonoce, rozpis a doba bohoslužeb: Zelený čtvrtek od 19.00 hodin
    Velký pátek od 19.00 hodin
     Bílá sobota od 20.00 hodin
     Velikonoční neděle od 8.30 hodin
     Velikonoční pondělí od 8.30 hodin


2. Křesťanská akademie v rámci přípravy na velikonoční svátky pořádá 1.3. přednášku o 2. vatikánském koncilu a následující den duchovní obnovu – přednášející Jan Houkal, plakátky k dispozici. (farář v Brandýse nad Labem.)

3. Masopustní veselice se vydařila, reakce kladné, počet účastníků cca 80 na každé akci – uvažujeme o Mikulášské veselici

4. Noc kostelů bude letos v pátek 24. května, opět od 18.00 do 23.00 hodin. Pokud se přihlásíme včas, budeme jako kostel na pexesu, které se k tomu vydává a budeme si jej moci zakoupit. V rámci programu se nabízí hudební vystoupení Prof. Štrunce a jeho sboru, případně žáci ze ZUŠ ze Šmeralovy ulice nebo další trio – bude upřesněno

5. Připravujeme opět Den dětí – podle možnosti hasičů buď hned 25. května nebo 8.června, opět spojeno s turnajem ve stolním tenisu

6. 8.května se koná diecézní pouť do Kladrub, které bychom se mohli zúčastnit. Spojili bychom s návštěvou ČOV v Chodové Plané, případně s návštěvou pivovaru tamtéž. Podle počtu zájemců poptáme event. dopravu


 

informace o průběhu pastorační rady ze dne 10.1.2013

 1. Úklid kostela - 15.1.2013 v 16.30 hod.

2. Zhodnocení akcí v kostele o Vánocích. Poprvé ve Staré Roli se tento rok konala na Štědrý den odpoledne dětská vánoční mše. Přišlo velké množství dětských návštěvníků.

3. Organizace masopustu - začátek ve 14.30 dětská veselice - veselice pro dospělé v 19 hodin - tradičně v Rosnicích a to 2. února 2013.

4. Prodej lístků p. Rezková, Záhoříková - již tuto neděli 5. Vítáno je cokoliv napečeného, možno donést s sebou, lépe - donést v sobotu ráno na faru (2.2. bude v 8.30 hod. mše - svátek Hromnic).

informace z průběhu pastorační rady dne 6.12.2012

1/ Vánoční stavění stromů, úklid a zdobení kostela proběhne ve středu 12.12. 2012 od 16,30 hodin.

2/ Informace  o Fóru laiků, které proběhlo v Plzni dne 1.12.2012.  Delegátka za naši farnost paní M.Š. referovala o  průběhu akce.

3/ Slavnostní zahájení charitní Tříkrálové sbírky bude 2.1.2013 od 9 hodin.

4/ Příprava Masopustu.

5/ Hodnocení exerciií s paní Dr. Ivanou Noble, PhD., hodnocení Mikulášské dětské mše.

informace o průběhu pastorační rady ze dne 8.11.2012

1/ Termín konání Fóra laiků 1.12. se bohužel kryje s naplánovaným termínem naší farní duchovní obnovy. Farníci byli vyzváni, aby své náměty na projednávání na Fórum laiků sdělili nebo předali v písemné podobě faráři nebo některému členu PR. Do dnešního dne dorazily dva písemné návrhy. V jednom sdělení autor oceňuje silnou pozici naší církve v oblasti liturgie nebo charitativní činnosti, ale v oblasti misijních aktivit určeným lidem mimo církev je působení naší církve málo výrazné. Autor by uvítal, pokud by se Fórum laiků zabývalo otázkou misijních aktivit církve v naší společnosti. V druhém sdělení autor otevírá otázku dostatečného využití moderních komunikačních médií pro činnost církve. Navrhuje zvážit možnost zřízení on-line trvalého diskuzního fora pro věřící naší diecéze, jako komunikačního prostředku mezi farníky a biskupstvím.

2/ Vánoční program: změny oproti minulým rokům:

- Na Štědrý den bude v kostele ve Staré Roli od 16 hodin vánoční dětská mše.

- Na Boží Hod 25.12. se posune začátek mše na 9,30 hodin.

3/ Organizace Mikulášské dětské mše.

4/ Zajištění propagace farní duchovní obnovy s Doc. Ivanou Noble, PhD. a přednášky KA s Dr. Timem Noble.

5/ Vánoční úklid a výzdoba kostela bude letos ve středu 12.12. od 16,30 hodin.

6/ Zhodnocení průběhu Misijního vyrábění a Misijních trhů. Akce měla úspěch, vyrábělo mnoho dětí a jejich rodičů, téměř všechny výrobky jsou už prodány.

7/ Adventní trhy: první trh bude 2.12.. Prosíme šikovné farníky, aby stejně jako vloni vyrobili výrobky s vánoční tématikou nebo napekli perníky, cukroví.

8/ Na půlnoční mši 24.12. zazní koledy v jazzovém podání.

informace o průběhu říjnové pastorační rady

 1/ Program na advent:

  • dne 2.12.2012 vystoupí v kostele ve Staré Roli Dad kvintet pod vedením paní Domesové.

  • Pan Ondřej Bednář chystá v kostele ve Staré Roli adventní koncert, věnovaný adventním a vánočním zvykům na Karlovarsku.

  • Na 30.12. je předběžně domluvena Rybova Česká mše vánoční v podání pana Miloše Boka.

  • Dne 17.12. proběhne v kostele ve Staré Roli vánoční koncert 1. českého gymnázia

  • Na půlnoční mši se pokusíme znovu pozvat jazzové hudebníky, kteří minulý rok hráli na půlnoční vánoční koledy v jazzovém provedení.

 2/ Diskuze na účastí naší farnosti na Foru laiků, diskuze nad tématy a otázkami přeloženými v materiálech biskupství.

 3/ P. M. O. Vácha přijal pozvání KA Karlovy Vary a přijede na přednášku dne 16.2.2013.

 4/ Adventní rekolekce s Janem Křtitelem – sobota 1.12.2012. Přednášet bude teoložka paní doc. Ivana Noble, PhD..
Rozvrh:
9.00-10.00  Ten, který připravuje cestu: doprovázená meditace (J 1, 19-39)
10.00-11.00 Obrazy Jana Křtitele - sdílení

 mše svatá

 5/ Letos znovu uspořádáme adventní vánoční trhy.

 6/ Příprava masopustu – bude se konat v hospodě U Kaštanů v sobotu 2.2.2013.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.