Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu PR ze dne 6.6.2013

Zápis z PR ze dne 6.6.2013:
1/ hodnocení Noci kostelů: kostel ve Staré Roli navštívilo 101 lidí. Velký zájem byl o prohlídku věže, líbil se rituál „Uspávání zvonů“. Diskuze o dalších karlovarských kostelích, které by příští mohly být otevřeny pro veřejnost na Noc kostelů.
2/ Hodnocení farního dne: pozitivní ohlasy. Letos se nedostavili až na jednu výjimku žádní senioři, diskuze nad tím, zda-li na vině bylo nepříznivé počasí nebo absence programu zaměřeného na seniory.
3/ Ve středu 12.6. od 18 hodin bude v kostele benefiční koncert ve prospěch tělesně postižených dětí. Koncert pořádají Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, ZUŠ Antonína Dvořáka a sbor Paleta.
4/ 23.6. se bude v kostele Sv. Anny v Sedleci konat v pořadí už 100. jubilejní benefiční koncert ve prospěch kostela sv. Anny.
5/ Na přelomu září a října se budou konat volby do nové pastorační rady. Pro farníky se v září připraví soupiska „navrhuji za člena PR:“ a „chci pracovat v PR:“. Farníci budou vyzváni, aby během září na soupisku napsali své návrhy. Kandidáti na zvolení do PR musí se svojí kandidaturou souhlasit. Do nové PR se budou volit 4 členové.
Diskuze o výsledcích práce současné PR.
6/ Návrhy B. V.: mohli bychom o prázdninách na tenisových kurtech v Rosnicích uspořádat tenisový turnaj pro zdatnější tenisové hráče.  Dále bychom mohli zorganizovat v září nebo v říjnu 2-3 denní zájezd do Uherského Hradiště – za památkami a do vinného sklípku. Podle počtu zájemců by se mohlo jet autobusem (předběžně vypočítaná cena za cestu by byla cca 1000 Kč/osobu) nebo auty. Jako vhodný termín se nabízí státní svátek 28.10., kdy je pracovní volno pátek, sobota, neděle. Je třeba předběžně zjistit počet zájemců.

 

informace o průběhu PR ze dne 9.5.2013

1/ Hodnocení pouti do Kladrub.
2/ Organizace Noci kostelů – program, propagace, zajištění pomocníků, kteří by byli během Noci kostelů přítomni v kostele, hlídali a hlavně byli k dispozici pro návštěvníky kostela.
3/ V pondělí 20.5. bude od 17 hodin úklid kostela.
4/ Příprava farního dne – zajištění nákupu občerstvení, piva, organizace pingpongového turnaje a dětského programu.

informace o průběhu pastorační rady ze dne 25.4.2013


 - V neděli 28.4. se od 18 hodin koná v kostele ve SR benefiční koncert Wlaštovka, ve prospěch waldorské základní školy.

- V sobotu 4.5. budou starorolští dobrovolní hasiči v našem kostele  slavnostní bohoslužbou slavit výročí 140 let od založení svého sboru.

- Ve středu 8.5. se konají dvě akce - setkání motorkářů a slavnostní zahájení motorkářské sezony  a zároveň  farní výlet na diecézní pouť. Vedoucím zájezdu - Maruška Z., v autobuse jsou dosud volná místa, cena 160Kč.

- Úklid kostela před Nocí kostelů - v pondělí 20.5., od 17 hodin.

- V pátek 24.5. - Noc kostelů, příprava programu.

- V sobotu 25.5. - farní den, pingpongový turnaj, program pro děti,  oheň, možnost opéct vuřty, pivo Bernard, začátek bude upřesněn.

informace o průběhu pastorační rady ze dne 7.3.2013

1. Noc kostelů v pátek 24.května, opět od 18.00 do 23.00 hodin. Potvrzeno hudební vystoupení prof. Štrunce a jeho sboru.

2. 5.4.2013 se koná v kostele Koncert ve prospěch zrakově postižených od 16.30 hodin.

3. Duchovní obnova s Janem Houkalem přijata pozitivně, další akce KA bude 4.4.2013 v Husovce.

4. Organizace Velikonoc.


5. 8.5.2013 výlet do Kladrub. Program viz. plakátek. Sraz u kostela ve SR v 7.40 ráno, odjezd v 7.50, zastávka u Tržnice v 8.00. Cena dopravy 160 Kč/osoba, sebou svačina a pití na celý den.

6. 4.5.2013 slaví starorolští hasiči 140 let, od 10.00 hodin v kostele slavnost

7. 25.5.2013 farní den s pingpongovým turnajem – program bude upřesněn

8. Na podzim proběhnou nové volby do pastorační rady – lze již promýšlet vhodné nominace, případní zájemci se mohou hlásit u p.faráře 

informace ze setkání PR dne 7.2.2013

1. Velikonoce, rozpis a doba bohoslužeb: Zelený čtvrtek od 19.00 hodin
    Velký pátek od 19.00 hodin
     Bílá sobota od 20.00 hodin
     Velikonoční neděle od 8.30 hodin
     Velikonoční pondělí od 8.30 hodin


2. Křesťanská akademie v rámci přípravy na velikonoční svátky pořádá 1.3. přednášku o 2. vatikánském koncilu a následující den duchovní obnovu – přednášející Jan Houkal, plakátky k dispozici. (farář v Brandýse nad Labem.)

3. Masopustní veselice se vydařila, reakce kladné, počet účastníků cca 80 na každé akci – uvažujeme o Mikulášské veselici

4. Noc kostelů bude letos v pátek 24. května, opět od 18.00 do 23.00 hodin. Pokud se přihlásíme včas, budeme jako kostel na pexesu, které se k tomu vydává a budeme si jej moci zakoupit. V rámci programu se nabízí hudební vystoupení Prof. Štrunce a jeho sboru, případně žáci ze ZUŠ ze Šmeralovy ulice nebo další trio – bude upřesněno

5. Připravujeme opět Den dětí – podle možnosti hasičů buď hned 25. května nebo 8.června, opět spojeno s turnajem ve stolním tenisu

6. 8.května se koná diecézní pouť do Kladrub, které bychom se mohli zúčastnit. Spojili bychom s návštěvou ČOV v Chodové Plané, případně s návštěvou pivovaru tamtéž. Podle počtu zájemců poptáme event. dopravu


 

informace o průběhu pastorační rady ze dne 10.1.2013

 1. Úklid kostela - 15.1.2013 v 16.30 hod.

2. Zhodnocení akcí v kostele o Vánocích. Poprvé ve Staré Roli se tento rok konala na Štědrý den odpoledne dětská vánoční mše. Přišlo velké množství dětských návštěvníků.

3. Organizace masopustu - začátek ve 14.30 dětská veselice - veselice pro dospělé v 19 hodin - tradičně v Rosnicích a to 2. února 2013.

4. Prodej lístků p. Rezková, Záhoříková - již tuto neděli 5. Vítáno je cokoliv napečeného, možno donést s sebou, lépe - donést v sobotu ráno na faru (2.2. bude v 8.30 hod. mše - svátek Hromnic).

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.