Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu PR ze dne 17.2.2014

1. Rekapitulace Masopustu – pozitivní ohlasy. Na odpolední i na večerní část přišel menší počet lidí ve srovnání s loňským rokem, takže na parketu byla menší tlačenice. Akci navštívilo jen málo lidí ze sousedních farností. Finanční vyúčtování Masopustu.

2. Vyklízení místnosti za varhanami - březen, organizuje D.Pospíšil. Diskuze o práci s farní mládeží.

3. Noc kostelů bude letos 23.5.2014. Předběžná příprava programu – letos by mohly být nově zpěvy z Taizé, sbor Zvonek, Zvoneček, duchovní hudba paní Ivy Reichl. Zajištění propagačních materiálů – P. Albrecht.

4. Koncert sbormistra J. Rezka bude ve Staré Roli na konci listopadu.

5. Diskuze o vybudování WC pod schody na kůr.

6. Paní katechetka letos opět organizuje v sobotu 15.2. misijní vyrábění. Následně v neděli 6.4. budou výrobky prodávány po skončení dětské mše na misijním trhu. Finanční výtěžek poputuje na Papežské misijní dílo

7. Diskuze o tématu pastorace.

8. Diskuze o uspořádání příměstského tábora pro farní děti a mládež pod vedením D. Pospíšila v poslední srpnový týden.

informace o průběhu PR ze dne 14.1.2014

1/ diskuze o způsobech pomoci mladým lidem z Domu na půl cesty z Farní charity, nabízí se možnost podílet na se potravinové pomoci pro klienty Domu na půl cesty.
2/ od příští neděle začne rezervací lístků  na farní Masopust, který se bude konat v sobotu 15.2. odpoledne a večer v hostinci U tři kaštanů v Rosnicích.  Ve Staré Roli si lístky můžete vyzvednout u  Marie Záhoříkové. Již tradičně prosíme farníky o napečení sladkostí pro dětský karneval.
3/ Na Masopustu se bude konat soutěž o nejlepší domácí šípkové víno. Prosíme všechny, kdo na podzim vyrazili na šípky a pustili se do výroby domácího vína, aby své víno přinesli na masopust na utkání se s ostatními víny.
4/ diskuze o návrhu využití místnosti na kůru za varhanami jako klubovny pro děti a mládež farnosti.

informace o průběhu PR dne 5.11.2013

1/ Na půlnoční mši potvrdili účast jazzoví hudebníci pod vedením pana Kráma.
2/ Organizace mikulášské dětské mše: začátek dětské mikulášské dětské mše 1.12.2013 se posune na 15,30 hodin.
3/ Farní adventní trhy:
1. adventní neděle: B. Volfová, T. Igazová
2. adventní neděle: M. Doubková, M. Jůnová
3. adventní neděle: P. Pospíšilová + někoho si najde do dvojice
4. adventní neděle: V. Kočí, M. Záhoříková

4/ Diskuze ohledně instalování sítěk pod rošty kostelních lavic, které by měly bránit zapadání drobných předmětů pod rošty k topným tělesům.
5/ Předvánoční úklid a výzdoba kostela bude 10.12. od 16 hodin. Budou 2 velké a 6 malých stromů. Ozdobí se tradičně jako v předchozích letech. V minulých letech bylo málo nářadí pro stavění stromů.

6/ Diskuze nad "Osobním listem biskupa všem věřícím Plzeňské diecéze" ze dne 28.10.2013, diskuze nad otázkami v listě položenými.

7/ Předběžné organizace příštího Masopustu.

8/ Příští PR bude 14.1.2013, v 19 hodin.

informace z pastorační rady, 24.10.2013

projednávané body:
1/ program adventních koncertů: 29.11. bude koncert paní Domesové, 17.12. vánoční koncert 1. českého gymnázia, 21.12. skautský vánoční koncert

2/ 1.12. bude dětská mše s mikulášskou nadílkou.

3/ vánočních bohoslužeb - na půlnoční budou jazzové koledy. Rybova mše by měla být na Tři krále. Na Štědrý den bude v 16 hodin dětská vánoční mše.

4/ 22.11. bude přednáška pana Tima Noble, spojená s promítáním filmu a s následnou diskuzí.. 23.11. bude od 9 hodin farní duchovní obnova, přednášet bude paní Ivana Noble na téma "Jákobův žebřík do nebe".
5/ Letos se opět budou konat o adventních nedělích farní adventní trhy. Uvítáme vhodné vánoční výrobky, prosíme o pomoc při pečení cukroví nebo připravení jiného pohoštění.
6/ Nakladatelství Návrat domů nabízí k prodeji knihy.
7/ Diskuze o možnosti dlouhodobého pronájmu části městského pozemku přiléhajícího k farní zahradě. Pokud by se podařilo pronájem uskutečnit, získali bychom zázemí pro aktivity farnosti.
8/ Diskuze o možnostech farních aktivit pro děti, o možnostech většího zapojení starších dětí a dorostu.

9/ Masopustní veselice se bude předběžně konat v sobotu 15.2.2014.

informace o průběhu PR ze dne 12.9.2013:

1/ Dále pokračuje sběr kol v rámci akce Kola pro Afriku. Počet darovaných kol stoupá, po nashromáždění dostatečného počtu budou kola odvezena kamionem do sběrného místa v Ostravě. Bližší informace o akci lze získat na http://www.kolaproafriku.cz/ .
2/ Na podzim na přelomu listopadu a prosince proběhne ve farnosti duchovní obnova. Přijede paní doc. Ivana Noble, PhD. V rámci obnovy shlédneme vybraný film a paní doc. Ivana Noble, PhD. povede následně obnovu formou přednášky a diskuze nad filmem.
3/ Zájemci o farní výlet do Blatnice pod sv. Antonínkem o podzimních prázdninách ve dnech 26.10.-28.10.  se mohou stále hlásit u paní Báry Volfové. Zatím je přihlášeno asi 15 lidí. Doprava bude vlastními auty, ubytování v penzionu www.parnas-valasek.cz stojí 350 Kč/osoba/noc. Součástí výletu je posezení v moravském sklípku s ochutnávkou vín.
4/ Volby no nové PR:
Volit se budou 4 členové.
V  neděli 15.9. a 22.9.budou na stolku položeny kandidátní listiny. Prosíme všechny o napsání jmen svých kandidátů,  o kterých si myslí, že by mohli pro farnost v PR pracovat. Dále prosíme všechny, kteří by měli zájem v PR pracovat,  aby se rovněž na kandidátní listinu zapsali. Na listině jsou uvedeny dvě kolonky s názvy 1/ chci pracovat v PR a 2/ navrhuji jako kandidáta do voleb do PR.
V neděli 29.9. se budou ověřovat souhlasy navržených kandidátů s jejich kandidaturou.
V neděli 6.10.  proběhnou volby do PR. Všichni dospělí účastníci nedělní bohoslužby dostanou  seznam kandidátů, každý vyberete 4 kandidáty.
Volenými členy nové PR se stanou 4 kandidáti s nejvyšším počtem získaných  hlasů.

informace o průběhu PR ze dne 6.6.2013

Zápis z PR ze dne 6.6.2013:
1/ hodnocení Noci kostelů: kostel ve Staré Roli navštívilo 101 lidí. Velký zájem byl o prohlídku věže, líbil se rituál „Uspávání zvonů“. Diskuze o dalších karlovarských kostelích, které by příští mohly být otevřeny pro veřejnost na Noc kostelů.
2/ Hodnocení farního dne: pozitivní ohlasy. Letos se nedostavili až na jednu výjimku žádní senioři, diskuze nad tím, zda-li na vině bylo nepříznivé počasí nebo absence programu zaměřeného na seniory.
3/ Ve středu 12.6. od 18 hodin bude v kostele benefiční koncert ve prospěch tělesně postižených dětí. Koncert pořádají Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, ZUŠ Antonína Dvořáka a sbor Paleta.
4/ 23.6. se bude v kostele Sv. Anny v Sedleci konat v pořadí už 100. jubilejní benefiční koncert ve prospěch kostela sv. Anny.
5/ Na přelomu září a října se budou konat volby do nové pastorační rady. Pro farníky se v září připraví soupiska „navrhuji za člena PR:“ a „chci pracovat v PR:“. Farníci budou vyzváni, aby během září na soupisku napsali své návrhy. Kandidáti na zvolení do PR musí se svojí kandidaturou souhlasit. Do nové PR se budou volit 4 členové.
Diskuze o výsledcích práce současné PR.
6/ Návrhy B. V.: mohli bychom o prázdninách na tenisových kurtech v Rosnicích uspořádat tenisový turnaj pro zdatnější tenisové hráče.  Dále bychom mohli zorganizovat v září nebo v říjnu 2-3 denní zájezd do Uherského Hradiště – za památkami a do vinného sklípku. Podle počtu zájemců by se mohlo jet autobusem (předběžně vypočítaná cena za cestu by byla cca 1000 Kč/osobu) nebo auty. Jako vhodný termín se nabízí státní svátek 28.10., kdy je pracovní volno pátek, sobota, neděle. Je třeba předběžně zjistit počet zájemců.

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.