Zprávy z pastorační rady

zprávy z PR ze dne 28.9.2014

 

 

1.            Začíná opět páteční výuka náboženství, malé děti bude vyučovat M.Gernerová se sestrou Rathy, malé školáky Vl. Müller, větší školáky D. Pospíšil.

2.            Začnou opět dětské mše, každou první neděli v měsíci od 16. hodin.

3.            9.10.2014 je 105. výročí našeho kostela, slavnostní mše (posvícení) bude v neděli 12.10.2014 – KYTARY   zazní.

4.            18.10.2014 společný výlet do Manětína – v podstatě je autobus (49 míst) obsazen.

5.            24.10.2014 přednáška Křesťanské akademie – Lukáš Bujna „O eucharistii“.

6.            25.10.2014 Ekonomické fórum.

7.            2.11.2014 Dušičky a odpoledne dětská mše.

8.            14.11. 2015 přednáška Kr. Akademie a další den dopoledne duchovní obnova – přijede P. Karel Satoria, známý z televize Noe, strávil 10 let v trapistickém klášteře Sept Mons. ve Francii („O smyslu kontemplativních řádů“).

9.            15.11. Duchovní obnova farnosti – P. Karel Satoria („Jak se modlit“).

10.        22.11.2014 Výroční schůze KA.

11.        23.11.2015 slavnost Krista Krále, zpívat bude při mši sbor Paleta. Odpoledne (vpodvečer) bude koncert Karlovarské pěveckého sboru pod vedením J. Rezka, na programu je Lužanská mše.

12.        30.11.2014 začíná adventní čas a s tím spojené adventní trhy.

13.        7.12.2014 bude v rámci dětské mše i Mikulášská.

14.        Na Štědrý den v 16. hodin bude opět dětská mše a půlnoční bude opět jazzová.

15.        28.12.2014 Slavnost sv. Rodiny - obnova manželských slibů ANO

16.        04.1.2015 v rámci nedělní mše („Tří králů“) Rybovka – anebo na závěr doby vánoční 11.1.2015 („Křest páně“), bude upřesněno.

17.        14.2.2015 Farní masopustní veselice v Rosnici, prostory zajištěny.

18.        18.2.2015 Popeleční středa. 

19.     29.5.2015 Noc kostelů.

 

 

 

 

informace o jednání PR ze dne 12.5.2014


1. Noc kostelů 23.5.2014 od 18.00 do 23.00 hodin. V průběhu večera výstava, video-prezentace, uspávání zvonů. Program na plakátku – vystoupí hudební těleso ZU a ZUŠ Šmeralova, sbor Varyton, schola připravuje zpěvy z Taize, na závěr bude hrát M. Matuška na varhany. Kromě nás otevřeno i v kostele sv. Máří Magdaleny, u Apoštolské církve na Růžovém vrchu, u Adventistů sedmého dne v Doubí, v Ostrově, v Nejdku u Českých bratří, v Bochově a v Údrči.

Je třeba zajistit služby během večera!

2. 1.6. oslavíme v našem kostele poutní mši.

3. v sobotu 7.6. 2014 proběhne již tradičně Farní den na hřišti za kostelem u hasičů. Začátek ve 14.30. Vstupné: něco dobrého na zub. Pro menší děti soutěže s odměnami (ve stylu zvířátek) – zajišťuje Petra Pospíšilová, Mirka Doubková, Marcela Matušková. Pro dospělé a větší děti turnaj ve stolním tenisu, pro starší generaci připravena hra v petanque. O stolní tenis se stará Vl. Kočí, o petanque Vl. Zámečník. Posezení pod slunečníky, v podvečer u ohně s vuřty na opékání, a ani kytara nebude chybět.

4. Hovořili jsme o farním výletě do Lechovic u Znojma, který se koná 3.-5. října 2014.

5. WC v kostele: předpokládané náklady na vybudování WC činí 62.600 Kč – sbírka pokračuje – kasička vedle stolku s hostiemi. Je tam i rozpis nákladů.

6. Na Pastorační radě zazněly i připravované akce KA, na které bude průběžně upozorňováno.

informace o průběhu PR ze dne 8.4.2014

1) Informace o klubovně – podhled (snížení stropu), zateplení a izolace stropu proti parám a elektrická instalace dokončena. Zbývá podlaha, vymalovat, rám na okna a koberec. Vše v kompetenci pánů Albrechta a Pospíšila.

2) Sítě pod lavice v lodi kostela – úkol trvá. Zatím jeden bok zcela hotov.

3) V kasičce na budování WC bylo 3.970,- Kč.

4) Mytí nohou na Zelený čtvrtek – ženy ano.

5) Na misijní dětské misse se vybralo 8.356,- Kč, jež jsou určeny pro Papežské misijní dílo, letos Srí Lanka. Sestra Rathy ve spolupráci s panem Gernerem připravila zajímavou prezentaci, která byla po mši promítnuta. Na Květnou neděli se pan Matuška  pokusí doprodat dětské výrobky, jež zbyly.
6) Před Nocí kostelů vyhlásit úklid kostela a věže.
7) Na příště rozmyslet si program na Farní den a nezapomenout na seniory.

inforrmace o průběhu PR ze dne 11.3.2014

Zápis z pastorační rady  - 11.3.2014
1.    Hodnocení činnosti KA – přednáška a duchovní cvičení P. Hurta přijato kladně, příští přednáška bude 24.dubna 2014– Egerländer Richard Šulko
2.  Vyklízí se místnost za varhanami, v březnu budou prováděny odborné práce.
3.  WC v kostele: začne se s vyklízením prostor pod schody, vybudují se přípojky a výkopy. Vyhlašuje se sbírka na vybudování WC.
4.    Noc kostelů v pátek 23.května od 18.00 do 23.00 hodin. Potvrzeno hudební vystoupení skupiny Zvonek (ZUŠ Šmeralova), sbor Quaton, schola připravuje zpěvy z Taize, na závěr bude hrát M. Matuška na varhany. Snad bude letos otevřen i kostel Máří Magdaleny.
5.    8.5.2014 se koná Zahájení motorkářské sezóny a v SR kostele proběhne od 12.00 hod. bohoslužba slova a následně svěcení motorek. Hudba – kytarový doprovod.
6.    21. dubna (Velikonoční pondělí) od 17.00 v kostele v SR akce Den evropského dědictví za účasti J. Klsáka (náměstek MM), hudba M. Matuška
7.    7.6. 2014 předběžně opět farní den na hřišti za kostelem.
8.    V září oslava 10.výročí Sdružení za záchranu kostela sv. Anny.
9.    Velikonoce: Zelený čtvrtek od 19.00 hodin – zájemci o mytí nohou hlásit u p.Rezka
Velký pátek od 19.00 hodin obřady
Bílá sobota od 20.00 hodin: v plánu celkem 5 starozákonních a 2 novozákonní čtení
Oheň obstará Václav Záhořík
Velikonoční neděle od 9.00 hodin – žehnání pokrmů
Velikonoční pondělí od 09.00 hodin – mše svatá, odpoledne od 14.00 na zahradě u Pospíšilů mezigenerační turnaj v petanque, pořádá David Pospíšil a Vladimír Zámečník.
     


 

informace o průběhu PR ze dne 17.2.2014

1. Rekapitulace Masopustu – pozitivní ohlasy. Na odpolední i na večerní část přišel menší počet lidí ve srovnání s loňským rokem, takže na parketu byla menší tlačenice. Akci navštívilo jen málo lidí ze sousedních farností. Finanční vyúčtování Masopustu.

2. Vyklízení místnosti za varhanami - březen, organizuje D.Pospíšil. Diskuze o práci s farní mládeží.

3. Noc kostelů bude letos 23.5.2014. Předběžná příprava programu – letos by mohly být nově zpěvy z Taizé, sbor Zvonek, Zvoneček, duchovní hudba paní Ivy Reichl. Zajištění propagačních materiálů – P. Albrecht.

4. Koncert sbormistra J. Rezka bude ve Staré Roli na konci listopadu.

5. Diskuze o vybudování WC pod schody na kůr.

6. Paní katechetka letos opět organizuje v sobotu 15.2. misijní vyrábění. Následně v neděli 6.4. budou výrobky prodávány po skončení dětské mše na misijním trhu. Finanční výtěžek poputuje na Papežské misijní dílo

7. Diskuze o tématu pastorace.

8. Diskuze o uspořádání příměstského tábora pro farní děti a mládež pod vedením D. Pospíšila v poslední srpnový týden.

informace o průběhu PR ze dne 14.1.2014

1/ diskuze o způsobech pomoci mladým lidem z Domu na půl cesty z Farní charity, nabízí se možnost podílet na se potravinové pomoci pro klienty Domu na půl cesty.
2/ od příští neděle začne rezervací lístků  na farní Masopust, který se bude konat v sobotu 15.2. odpoledne a večer v hostinci U tři kaštanů v Rosnicích.  Ve Staré Roli si lístky můžete vyzvednout u  Marie Záhoříkové. Již tradičně prosíme farníky o napečení sladkostí pro dětský karneval.
3/ Na Masopustu se bude konat soutěž o nejlepší domácí šípkové víno. Prosíme všechny, kdo na podzim vyrazili na šípky a pustili se do výroby domácího vína, aby své víno přinesli na masopust na utkání se s ostatními víny.
4/ diskuze o návrhu využití místnosti na kůru za varhanami jako klubovny pro děti a mládež farnosti.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.