Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu pastorační rady ze dne 15.3.2015

1. Hodnocení proběhlé duchovní obnovy s P. Umlaufem. Ohlasy na obnovu byly převážně pozitivní, zúčastnilo se cca 30 lidí. Pokus o diskuzi o smyslu duchovních obnov, co od obnov věřící očekávají, co si chtějí pro sebe odnést.

2. Organizace Velikonočních obřadů.

3. P. Albrecht navrhl od září spojit odpolední dětskou mši s ranní nedělní mší. Jednou měsíčně by byla liturgie ranní nedělní mše přizpůsobena dětem. Důvody: počet nejmenších dětí zúčastňujících se dětských mší v poslední době klesá, ale především nevylučovat nejmenší děti z ranní nedělní liturgie.

4. D. Pospíšil navrhnul rozdělit naplánované práce při budování WC na dvě etapy – vykopání kanalizace svépomocí v první etapě (farníci by si rozdělili jednotlivé úseky, které je třeba vykopat, snad by to šlo zrealizovat do prázdnin) a v druhé etapě by se pak rovněž svépomocí napojilo WC na přívod vody a odpad. Velká práce bude s vyklizením prostoru pod schody na kůr, kde má WC stát.

5. Informace P. Müllera o situaci okolo kostela v Dalovicích (kostel byl nabídnut obci ke kulturnímu využití a případnému převodu do vlastnictví), v Nové Roli (zde má obec větší zájem o kostel, konají se zde koncerty, ale jsou zde pravidelné velké finanční náklady na pravidelnou /5 let 14.000,-/nátěr střechy), v Sedleci (podařilo se sehnat peníze na restaurování výmalby 2/3 interiéru kostela).

6. Diskuze ohledně smyslu činnosti PR. Jsou třeba nějaké koncepce, plány? Jak zapojit širší okruh lidí do života farnosti? Je třeba směřovat aktivity farnosti hlavně dovnitř farnosti, nebo i mimo bezprostřední okruh farnosti? Nejednotné názory – lidí je do činnosti farnosti zapojeno již docela dost, jsou zde nově příchozí, násilné plánování připomíná pětiletky, je třeba využít rozmanitý potenciál jednotlivých farníků.

7. Nejbližší plánované akce:
-  29.5. Noc kostelů – P. Albrecht vybízí k přemýšlení o dalších možnostech programu
- 22.5. bude přednáška KA s Václavem Němcem

Další PR bude v neděli 3.5.2015 v 19 hodin.informace o průběhu pastorační rady ze dne 6.1.2015

1.    Ve středu 14.1.2015  proběhne povánoční úklid kostela. Začátek v 16.30.

2.    V roce 2014 provedl náš pan farář 30 pohřbů, z toho 12 do země, 20 křtů a 5 svateb.

3.    V pátek 23.1.2015 bude od 18.00 hodin opakování loňské podzimní katecheze z cyklu Boží Trojjedinost – perichoreze.

4.    V pátek 30.1.2015 bude pravděpodobně přednáška KA – vyprávění P.Pejsara o jeho působení v Číně a Japonsku (strávil v obou zemích celkem 7 let).

5.    Na žádost věřících bude doladěno zřetelnější ozvučení kostela.

6.    Hledají se dobrovolníci, kteří pomohou s přípravou a průběhem masopustního veselí, které se bude konat 14.2.2015. Hlásit se mohou u pana Albrechta nebo Mirky Doubkové.

7.    5.4.2015 nebude dětská mše, jelikož je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a bude lépe slavit společně.  Na velikonoční pondělí odpoledne bude opět turnaj v pétanque u Pospíšilů na zahradě – od 16.00 hodin.

8.    Diskutován termín kdy se děti sejdou k výrobě předmětů pro misijní neděli – v úvahu přichází duben, květena anebo potom až podzim. Datum bude upřesněn po projednání s paní katechetkou Gernerovou.

9.    29.5.2015 proběhne noc kostelů, 30.5.2015 bude opět farní den a 31.5.2015 dětská mše. Během všech tří akcí se budou prodávat výrobky dětí, pokud budou, a výtěžek bude odeslán na misie.

10.    Příští pastorační rada se uskuteční 15.3.2015 od 19.00 hodin.


      

informace o průběhu pastorační rady ze dne 11.11.2014

1.    Koncerty v kostele:
-    v sobotu 22.11. 2014 v 18.00 koncert Stabat Mater (ZUŠ)
-    v neděli 23.11.2014 slavnost Krista Krále – zpívá Paleta
-    v pátek 28.11.2014 v 19.00 koncert DaD Kvintet a Roháčů (veřejná generálka adventního koncertu)
-    v sobotu 29.11.2014 v 18.00 koncert Karlovarského pěveckého sboru a symfonického orchestru z Mariánských Lázní- A. Dvořák: Te Deum
-    v pondělí 15.12.2014 koncert gymnázia
-    v úterý 16.12.2014 koncert Karlovarského dívčího sboru
-    v sobotu 20.12.2014 koncert skautů
-    dnes se ozval soubor SILBEGRIM, a hledáme termín adventního koncertu

2.    v pátek 12.12.2014  proběhne předvánoční úklid kostela, stavění stromů, Betlému, květinová výzdoba apod. Začátek v 16.00, muži i ženy vítány v 17.00 hod. Pokud někdo může přinést svůj vysavač, bylo by to výborné.

3.    Adventní trhy začínají 30.11.2014 a budou každou neděli. Prosíme všechny o hodnotné příspěvky (adventní věnce, svícínky, svíčky, keramika apod.)
Předběžný rozpis služeb:
30.11. Kargerová + další
07.12. Igazová/Kočí
14.12. Doubková/Junová
21.12. Zámečníkovi

4.    6.12.2014 naše schola zpívá před poštou v 17.00 hod.

5.    7.12.2014 proběhne tradiční Mikulášská dětská mše od 16.00 hod. Mikuláš dorazí opět i s anděly a dárečky pro hodné děti.

6.    24.12.2014 proběhne již tradiční odpolední dětská mše v 16.00 (budou se s dětmi zpívat koledy) a půlnoční – opět jazzová.

7.    Další mše proběhnou o vánočních svátcích v obvyklém duchu.

8.    2.11.2014 byla nedělní sbírka odeslána na pomoc pronásledovaným křesťanům – vybralo se celkem 7.846,- Kč, z toho 6.556,- ve Staré Roli, 480,- v Dalovicích a 810,- v Nové Roli.


     

 

zprávy z PR ze dne 28.9.2014

 

 

1.            Začíná opět páteční výuka náboženství, malé děti bude vyučovat M.Gernerová se sestrou Rathy, malé školáky Vl. Müller, větší školáky D. Pospíšil.

2.            Začnou opět dětské mše, každou první neděli v měsíci od 16. hodin.

3.            9.10.2014 je 105. výročí našeho kostela, slavnostní mše (posvícení) bude v neděli 12.10.2014 – KYTARY   zazní.

4.            18.10.2014 společný výlet do Manětína – v podstatě je autobus (49 míst) obsazen.

5.            24.10.2014 přednáška Křesťanské akademie – Lukáš Bujna „O eucharistii“.

6.            25.10.2014 Ekonomické fórum.

7.            2.11.2014 Dušičky a odpoledne dětská mše.

8.            14.11. 2015 přednáška Kr. Akademie a další den dopoledne duchovní obnova – přijede P. Karel Satoria, známý z televize Noe, strávil 10 let v trapistickém klášteře Sept Mons. ve Francii („O smyslu kontemplativních řádů“).

9.            15.11. Duchovní obnova farnosti – P. Karel Satoria („Jak se modlit“).

10.        22.11.2014 Výroční schůze KA.

11.        23.11.2015 slavnost Krista Krále, zpívat bude při mši sbor Paleta. Odpoledne (vpodvečer) bude koncert Karlovarské pěveckého sboru pod vedením J. Rezka, na programu je Lužanská mše.

12.        30.11.2014 začíná adventní čas a s tím spojené adventní trhy.

13.        7.12.2014 bude v rámci dětské mše i Mikulášská.

14.        Na Štědrý den v 16. hodin bude opět dětská mše a půlnoční bude opět jazzová.

15.        28.12.2014 Slavnost sv. Rodiny - obnova manželských slibů ANO

16.        04.1.2015 v rámci nedělní mše („Tří králů“) Rybovka – anebo na závěr doby vánoční 11.1.2015 („Křest páně“), bude upřesněno.

17.        14.2.2015 Farní masopustní veselice v Rosnici, prostory zajištěny.

18.        18.2.2015 Popeleční středa. 

19.     29.5.2015 Noc kostelů.

 

 

 

 

informace o jednání PR ze dne 12.5.2014


1. Noc kostelů 23.5.2014 od 18.00 do 23.00 hodin. V průběhu večera výstava, video-prezentace, uspávání zvonů. Program na plakátku – vystoupí hudební těleso ZU a ZUŠ Šmeralova, sbor Varyton, schola připravuje zpěvy z Taize, na závěr bude hrát M. Matuška na varhany. Kromě nás otevřeno i v kostele sv. Máří Magdaleny, u Apoštolské církve na Růžovém vrchu, u Adventistů sedmého dne v Doubí, v Ostrově, v Nejdku u Českých bratří, v Bochově a v Údrči.

Je třeba zajistit služby během večera!

2. 1.6. oslavíme v našem kostele poutní mši.

3. v sobotu 7.6. 2014 proběhne již tradičně Farní den na hřišti za kostelem u hasičů. Začátek ve 14.30. Vstupné: něco dobrého na zub. Pro menší děti soutěže s odměnami (ve stylu zvířátek) – zajišťuje Petra Pospíšilová, Mirka Doubková, Marcela Matušková. Pro dospělé a větší děti turnaj ve stolním tenisu, pro starší generaci připravena hra v petanque. O stolní tenis se stará Vl. Kočí, o petanque Vl. Zámečník. Posezení pod slunečníky, v podvečer u ohně s vuřty na opékání, a ani kytara nebude chybět.

4. Hovořili jsme o farním výletě do Lechovic u Znojma, který se koná 3.-5. října 2014.

5. WC v kostele: předpokládané náklady na vybudování WC činí 62.600 Kč – sbírka pokračuje – kasička vedle stolku s hostiemi. Je tam i rozpis nákladů.

6. Na Pastorační radě zazněly i připravované akce KA, na které bude průběžně upozorňováno.

informace o průběhu PR ze dne 8.4.2014

1) Informace o klubovně – podhled (snížení stropu), zateplení a izolace stropu proti parám a elektrická instalace dokončena. Zbývá podlaha, vymalovat, rám na okna a koberec. Vše v kompetenci pánů Albrechta a Pospíšila.

2) Sítě pod lavice v lodi kostela – úkol trvá. Zatím jeden bok zcela hotov.

3) V kasičce na budování WC bylo 3.970,- Kč.

4) Mytí nohou na Zelený čtvrtek – ženy ano.

5) Na misijní dětské misse se vybralo 8.356,- Kč, jež jsou určeny pro Papežské misijní dílo, letos Srí Lanka. Sestra Rathy ve spolupráci s panem Gernerem připravila zajímavou prezentaci, která byla po mši promítnuta. Na Květnou neděli se pan Matuška  pokusí doprodat dětské výrobky, jež zbyly.
6) Před Nocí kostelů vyhlásit úklid kostela a věže.
7) Na příště rozmyslet si program na Farní den a nezapomenout na seniory.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.