Zprávy z pastorační rady

informace z průběhu PR ze dne 16.11.2015

Pastorační rada 16.11.2015

 

1)    Hasiči – v kostele se pohybuje více než 200 lidí, a proto je třeba zavést zvýšený požární režim! Je třeba odstranit závady (odstraněny na elektroinstalaci, opraven hromosvod, označen boční únikový východ, vyvěšen požární řád, musí být stanovena tříčlenná požární hlídka – konkrétní info teprve přijde)
2)    Z toho důvodu bude o Vánocích Betlém umístěn na místě křtitelnice, protože boční vchod musí zůstat volný. Pan Kočí vyrobí rám, na který se pověsí závěs za Betlém.
3)    KA musí mít uzavřenu s farností nájemní smlouvu, neboť knihovny náleží také do zvýšeného požárního režimu, jsou veřejnou prostorou.
4)    Adventní a vánoční koncerty

 

pátek 27.11.

Veřejná generálka

18.30 hod.

neděle 29.11.

Sedlec – koncert a svěcení stromu

16.00 hod.

úterý 15.12.

Vánoční koncert (paní Duspivová)

17.00 hod.

neděle 20.12.

Adventní koncert - Silbegrm

16.00 hod.

pondělí 21.12.

První české gymnázium

18.00 hod.

úterý 22.12.

Vánoční koncert - skauti

18.00 hod.

pondělí 28.12.

Vánoční koncert

Bude upřesněno

 

5)    Mikuláš – se bude konat 6.12. od 16.00. Pan farář připraví úvodní slovo, děti pod vedením Majky Gernerové zahrají divadlo, Mikuláš rozdá objednané perníkové Mikulášky. Hudební doprovod – Petr Albrecht a spol. Poté bude venku k dispozici párek v rohlíku – dětem zdarma (zajistí David Pospíšil).
6)    Stavění vánočních stromů + úklid kostela se uskuteční 14.12. od 16.00 hod. Den předem bude snesen z půdy Betlém a další věci.
7)    Vánoční bohoslužby:

 

čtvrtek

24. prosince

Štědrý den

 

Penzion Drahovice

Stará Role – dětská

Sedlec – bohoslužba slova

Nová Role

Stará Role

13.00 hod.

16.00 hod.

21.00 hod.

22.00 hod.

24.00 hod.

pátek

25. prosince

Slavnost Narození Páně

Dalovice

Stará Role

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

sobota

26. prosince

Slavnost sv. Štěpána

 

Stará Role

 

 

09.00 hod.

 

neděle

27. prosince

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Dalovice

Stará Role – obnova

manželských slibů

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

 

10.30 hod.

čtvrtek

31. prosince

Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

Stará Role

17.00 hod.

pátek

1. ledna

Slavnost Matky Boží,

Panny Marie

Dalovice

Stará Role

Nová Role

 

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

 

neděle

3. ledna

Slavnost Zjevení Páně

Dalovice

Stará Role

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

čtvrtek po Zjevení páně

7. ledna

Stará Role

18.00 hod.

neděle

10. ledna

Křtu Páně

Dalovice

Stará Role (J.J.Ryba: Hej, Mistře)

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

 

10.30 hod.

 

8)    Roráty – bude doladěno (Petr Albrecht + M. Matuška)
9)     Mše dětské – dosavadní ohlas kladný!
10)     Adventní trhy – začínají 29.11. Nebude se nabízet k prodeji zboží, pouze občerstvení. Všichni farníci mohou přispět pečivem!
11)    6. 2. 2016 proběhne masopustní veselí – dětské odpoledne je v podstatě připraveno, večerní program bude doladěn na další pastorační radě, která se koná 10. 1. 2016 od 18.00 hodin.


 

 

 

 

informace o průběhu PR ze dne 7.10.2015

Zápis z pastorační rady - 07.10.2015


1. Paní Řezníková zaslala Pastorační radě děkovný dopis za zprostředkování účastni na diecézní pouti. Pozdravuje všechny farníky.

2. Leták o našem kostele: paní Magda Junová vytvořila leták o našem kostele. Petr Albrecht a David Pospíšil se postarají o dotisk většího množství na kvalitní papír.

3. 16.10.2015 bude přednáška KA na faře v Rybářích od 18.00 – přednáší Markéta Hrbková, zároveň je však od 17.00 v kostele ve SR koncert Pedagogické školy k 50. výročí jejího založení a od 19.30 v Národním domě Jazzová mše.

4. 25.10.2015 v neděli proběhne od 14.00 na faře vyrábění pro misie pod vedením paní Gernerové, pomoc a příspěvky vítány.

5. BiP informovalo o vyškolení zájemců o fotografování veřejných akcí organizovaných farnostmi. Pro plzeňskou diecézi se hledají spolupracovníci (20 fotografů), kteří budou zaškoleni profesionály. Jedinou podmínkou je vlastnictví zrcadlovky. Bližší informace na webových stránkách Člověk a víra (http://clovekavira.cz/).

6. Adventní trhy začínají 30.11.2015, příspěvky vítány.

7. Vestavba sociálního zařízení v kostele – odbor památkové péče Magistrátu K.V. zaslal kladné vyjádření. Bohužel, stále se nedostává dostatek financí, byť některé práce hodláme učinit svépomocně. Na jaře by bylo možné s pracemi začít.

8. Aktuální téma uprchlíci: veškerá pomoc má být konzultována s Diecézní charitou Plzeň. http://www.dchp.cz/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plz/ Pověřenými osobami jsou Mgr. Klára Zachová (mobil: 731 433 096) a Jan Jung (mobil 731 433 013). Diecézní charitu bude kontrolovat Ministerstvo vnitra. Za farnost jsme se domluvili, že jsme a) schopni a ochotni zorganizovat materiální pomoc, až bude vyhlášena a b) sledovat aktivity v pomoci uprchlíkům v našem městě, informovat vás a bude-li v našich možnostech, pomoci. V tomto směru prosíme o vaši spoluúčast. (Pokud se týče možnosti ubytování, pak i tato nabídka musí být konzultována s Diecézní Charitou.)

9. Vyrábění dětí během kázání – zadní místnost přestává kapacitně stačit, proto bude nadále vyrábění určeno dětem do devíti let věku a ministrujícím dětem vůbec ne.

10. Příští pastorační rada se bude konat 16.11.2015 od 19.00 hodin.

informace o průběhu pastorační rady ze dne 2.9.2015

1.    Farní výlet do Teplé: hodnocení

2.    Leták o našem kostele: paní Magda Junová vytvořila leták s podrobnými informacemi o našem kostele, včetně půdorysu a fotografií. Bude proveden dotisk většího množství na kvalitní papír.

3.    Příměstský tábor: velké poděkování organizátorům manželům Pospíšilovým, účastnilo se 26 dětí, převážně z církevních kruhů. Výborná organizace, program a kladně hodnocen podíl rodičů a přátel. Na základě této kladné zkušenosti připravují manželé Pospíšilovi dva víkendové pobyty pro děti (jeden na podzim a jeden na jaře) na faře v Horní Blatné.

4.    Dětské mše se budou konat od podzimu vždy druhou neděli v měsíci, tj. 13.9.,11.10., 8.11. a 13.12.2015 v rámci ranní mše. Tyto mše budou přizpůsobeny dětem, místo varhan se bude hrát na kytary. Odpoledne se bude konat pouze Mikulášská pro děti, a sice 6.12.2015.

11.10.2015 je výročí posvěcení kostela, a proto zazní během bohoslužby Truvérská mše od Petra Ebena.

5.     Akce Křesťanské akademie: v září sbíráme kola pro Afriku, plakátek na kostele. V říjnu budou dvě přednášky: 2.10.2015  k 600. Výročí upálení Mistra Jana Husa a 16.10.2015 o esoterice – plakátky v kostele.

6.    Masopustní veselí je již naplánováno na 6.2.2016 – opět v Rosnici, prostory zamluveny.

7.     Příští pastorační rada se bude konat 7.10.2015 od 19.00 hodin.


     

zprávy z pastorační rady ze dne 9.6.2015

 

1.      Noc kostelů – hodnocení: akce proběhla dobře, hodnocení kladné, ohlasy pozitivní. Kladně hodnocena ochutnávka mešního vína, hostií a možnost spaní dětí a mládeže v kostele.  Také musíme napříště reflektovat skutečnost, že je třeba zajistit žánrově různé typy službukonajících, a sice průvodce a hlídače.

2.      Farní den: dětská část výborná, u turnaje v pétanque napříště zajistit předregistraci, aby se pak neztrácel čas. Otázkou zůstává, zda nepřidat další sportovní vyžití, např. badminton, kopanou apod. Také se musí dopředu schválit maximální povolené výdaje, spojené s touto akcí. Nezapomeňme v rámci nutného úklidu na tříděný odpad.

 

3.      Dětské mše se budou konat od podzimu vždy druhou neděli v měsíci, tj. 13.9.,11.10., 8.11. a 13.12.2015 v rámci ranní farní mše sv. Tyto mše budou přizpůsobeny dětem a texty písní se budou promítat na plátno.  Odpoledne se bude konat pouze Mikulášská pro děti, a sice 6.12.2015. (Rozmyslet program.) 11.10.2015 je výročí posvěcení kostela, a proto zazní během bohoslužby Truvérská mše od P. Ebena.

4.      Výstavbu WC v kostele zajišťuje po stavební technik BiP, pan Lášek, který je pověřen komunikací s úřady (Památkový úřad, Magistrát města), které musejí nejprve vydat příslušné souhlasy a povolení. Na základě těchto se přistoupí(anebo nepřistoupí)  k realizaci projektu.

5.      Magistrát města odsouhlasil dotaci 100.000,-  CZK na opravu fasády kostela, spoluúčast farnosti je 30.000,- CZK.  Opravovat se bude zadní část fasády kostela (presbytář).

 6.      V sobotu 5.9.2015 se koná diecézní pouť do Teplé. Pokud se přihlásí dostatek zájemců, vypravíme autobus. Odjezd bude upřesněn, účastnický poplatek při plném obsazení autobusu by byl 100 CZK/osobadíky sponzorskému daru! Prosíme zájemce o přihlášení už nyní – tabulka je na stolku.

7.      10.6.2015 se koná zasedání krajského výboru KDU-ČSL. Pan farář Müller připravil otevřený dopis, který bude na zasedání přečten.   

9. V rámci diskuze se projednávala organizace letního tábora, který se koná v srpnu u Pospíšilů.

10.  Příští schůze PR bude 2.9.2015 od 18.30 hod

11.  Nebylo by od věci zamyslet se, jak oživit Masopustní veselí, by bylo veselím i pro organizátory.

 

 

informace o průběhu pastorační rady z 3.5.2015

 

1.      V pátek 8.5.2015 je v kostele zahájení motorkářské sezóny od 11.45 hodin.

2.      17.5.2015 je poutní den našeho kostela. Zpívat bude schola.

3.      22.5.2015 je přednáška KA od 19.00 na faře v Rybářích – Václav Němec:Vztah filosofie, ideologie a politiky.

4.      24.5.2015 neděle – Letnice neboli seslání Ducha svatého.

5.      29.5.2015 NOC KOSTELŮ – od 18.00 – 23.00, program vlastní, schola, kytarové vystoupení, zpěvy z Taizé, varhany. Prosíme o pomoc se službami, viz přiložená tabulka. Starší děti budou moci v kostele přenocovat, musí si ale předem uklidit kúr a přinést si spacáky a karimatky. Organizuje David Pospíšil. Během večera bude nabízeno občerstvení: neposvěcené hostie, mešní víno, káva a čaj. V klubovně budou vystaveny fotografie z farních událostí.

6.      K noci kostelů se váže úklid, který proběhne 26.5.2015 od 17.00. Prosíme zejména o účast muže, neboť se bude vyklízet prostor pod schody. Současně se budou uklízet schodiště na věž.

7.      30.5.2015 se opět uskuteční Farní den. Začátek je v 15.00, opět u hasičů. Bude se hrát petanque a stolní tenis, pro děti budou připraveny soutěže. Petanque organizuje Vl. Zámečník, stolní tenis pan Vl. Kočí. Dětské soutěže Mirka Doubková, Marcela Matušková a Petra Pospíšilová. Bude zajištěno pivo a limonáda, buřty na oheň a párky v rohlíku. Opět bude k dispozici stan, slunečníky a sezení. Dřevo na podpal a upečené domácí dobroty vítány.

8.    Poslední předprázdninová odpolední dětská mše se uskuteční 31.5.2015. Od září t.r. budou dětské mše součástí ranních nedělních mší, předběžně vždy o druhé neděli v měsíci. Tyto mše budou uzpůsobeny výhradně dětem a starší účastníci budou vždy týden dopředu upozorněni.

9.     4.6.2015 je slavnost Těla a Krve Páně – bude slaveno v neděli 7.6.2015. Na tento den je plánován koncert Karlovarského sboru pod vedením Jana Rezka – Ebenova Truvérská mše. Detaily budou upřesněny.

10.  Plánovaná dovolená pana faráře je v létě od 27.7.  do cca 14.8.2015. Mše budou po dobu jeho nepřítomnosti probíhat normálně, příp. se bude konat bohoslužba slova.

11.  Další pastorační rada je  9.6.2015 od 18.00 hodin.

 

 

informace o průběhu pastorační rady ze dne 15.3.2015

1. Hodnocení proběhlé duchovní obnovy s P. Umlaufem. Ohlasy na obnovu byly převážně pozitivní, zúčastnilo se cca 30 lidí. Pokus o diskuzi o smyslu duchovních obnov, co od obnov věřící očekávají, co si chtějí pro sebe odnést.

2. Organizace Velikonočních obřadů.

3. P. Albrecht navrhl od září spojit odpolední dětskou mši s ranní nedělní mší. Jednou měsíčně by byla liturgie ranní nedělní mše přizpůsobena dětem. Důvody: počet nejmenších dětí zúčastňujících se dětských mší v poslední době klesá, ale především nevylučovat nejmenší děti z ranní nedělní liturgie.

4. D. Pospíšil navrhnul rozdělit naplánované práce při budování WC na dvě etapy – vykopání kanalizace svépomocí v první etapě (farníci by si rozdělili jednotlivé úseky, které je třeba vykopat, snad by to šlo zrealizovat do prázdnin) a v druhé etapě by se pak rovněž svépomocí napojilo WC na přívod vody a odpad. Velká práce bude s vyklizením prostoru pod schody na kůr, kde má WC stát.

5. Informace P. Müllera o situaci okolo kostela v Dalovicích (kostel byl nabídnut obci ke kulturnímu využití a případnému převodu do vlastnictví), v Nové Roli (zde má obec větší zájem o kostel, konají se zde koncerty, ale jsou zde pravidelné velké finanční náklady na pravidelnou /5 let 14.000,-/nátěr střechy), v Sedleci (podařilo se sehnat peníze na restaurování výmalby 2/3 interiéru kostela).

6. Diskuze ohledně smyslu činnosti PR. Jsou třeba nějaké koncepce, plány? Jak zapojit širší okruh lidí do života farnosti? Je třeba směřovat aktivity farnosti hlavně dovnitř farnosti, nebo i mimo bezprostřední okruh farnosti? Nejednotné názory – lidí je do činnosti farnosti zapojeno již docela dost, jsou zde nově příchozí, násilné plánování připomíná pětiletky, je třeba využít rozmanitý potenciál jednotlivých farníků.

7. Nejbližší plánované akce:
-  29.5. Noc kostelů – P. Albrecht vybízí k přemýšlení o dalších možnostech programu
- 22.5. bude přednáška KA s Václavem Němcem

Další PR bude v neděli 3.5.2015 v 19 hodin.Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.