Zprávy z pastorační rady

informace o průběhu PR ze dne 15.5.2016

1.    Návštěva pana biskupa Tomáše  proběhla v naší farnosti 12.5.2016.  Emeritní biskup Radkovský se bude věnovat plzeňské charitě a Mons. Žák se stane spirituálem bohoslovců v Praze. Vzhledem k vyššímu počtu biřmovanců o příštích velikonocích (7 osob) se budeme snažit pana biskupa pozvat při této příležitosti k nám.
2.    Noc kostelů 10.6.:  Program je připraven, prosíme, abyste si napsali služby. Bude se opět nabízet mešní víno a hostie, promítat fotky, je zajištěn hudební doprovod, Blanka Peldová si bere na starost program s dětmi, pan Kočí bude nahoře u zvonů a hodin. Noc kostelů se ve Varech koná také v Dalovicích, Rybářích, Ondřejské kapli a u adventistů v Doubí.
3.    Farní den 28.5.:  začátek ve 14.30, vstupné několik polínek, případně prosíme napéct něco dobrého sebou k zakousnutí. Budou připraveny soutěže pro děti, pétanque turnaj pro dospělé, je zajištěno točené pivo a limonáda, párky v rohlíku a buřty na opečení. 
4.    Následující den, tj. 29.5. bude po mši v Rybářích otevřena výstava P. Kišše, zahájí ji emeritní biskup p. Radkovský. Výstava potrvá cca měsíc.
5.    Tábor pro děti (6.-12.8.) u Pospíšilů je zcela obsazen.
6.    Na podzim plánujeme dva výlety: 29.9. – 2.10. husí hody v Boskovicích, vlastním vozem, program je na webových stránkách, organizuje T. Igazová. Jednodenní výlet zvažujeme do Lužné u Rakovníka – dne 15.10.2016,  jede tam naposledy ten den parní vlak do Kolešovic. Výlet je na celý den, cena za autobus cca 150 Kč/sedadlo + vstupné do muzea vlaků + jízdenka parním vlakem. Čekáme vaše reakce.
7.    Další PR bude 11.9.2016 od 18.00.
     Informace o průběhu PR ze dne 10.4.2016

1.    Velikonoce – hodnoceny pozitivně. Pro ministranty bude uspořádána ministrantská schůzka, kde se přesně určí jejich povinnosti při mši.
2.    Co proběhne v blízké budoucnosti :
11. 4. Jan Zach: Requiem, Nešpory – Musica Florea, Collegium Floreum, sólisté, dir. Marek Štryncl
15. 4. koncert Silbergim – 16.00 hod.
24. 4. benefiční koncert pro Wlaštovku – 16.00 hod.
30. 4. Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Plzeň 10.30 katedrála
8. 5. Mše pro děti a 1. sv. přijímání. V 11.30 hod. zahájení Motorkářské sezóny (hraje Pološero), Petr Albrecht otevře kostel a pomůže kapele. Upozornit – parkování kolem kostela – buď odjet ihned po mši, nebo až po motorkářích, případně zaparkovat ve dvoře anebo dál od kostela.
21.5. Jáchymovské peklo (hlavním celebrantem nejspíše bude emeritní biskup Mons. František Radkovský).
21. 5. Přednáška KA – Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach: Islám v západní Evropě
27. 5. – 29.5 – informace, pokud se týče data, se rozcházejí – 110. let vysvěcení kostela v Rybářích a k této příležitosti bude otevřena výstava obrazů P. Kišše, kterou zahájí biskup Mons. Tomáš Holub.
28.5. Farní den
3.    Info o WC – pan Albrecht a pan Pospíšil – stále se vyřizuje administrativa.
4.    Příští Velikonoce budou předběžně  3-4 lidé pokřtěni,  jedná se datu oficiálního přijetí do katechumenátu. Dále - pokud má někdo zájem o biřmování, nechť se přihlásí (podmínkou je min. věk 17 let).
5.    Úklid kostela – připravena tabulka – úklid bude probíhat jednou měsíčně (prozatím) v pátek. Prosíme dobrovolníky, aby se přihlásili, stačí vždy 4 osoby (je třeba vyluxovat celou plochu, utřít prach a vytřít pod lavicemi. Týká se i kůru.
6.    Farní výlet – bude upřesněno, možností je více.
7.    Noc kostelů: v režii má Petr Albrecht, detailní program bude upřesněn. Bude připraven manuál pro „průvodce“ po kostele. V každém případě je nutno zajistit min. 3 osoby v rámci každé hodinové služby. Vítán seznam případných otázek návštěvníků. 
8.    David Pospíšil: je třeba do budoucna vymyslet, kdo se bude věnovat  společenství středoškolské mládeži, která postupně dorůstá.
9.    Barbora Volfová: KA by potřebovala dalšího knihovníka.
Příští setkání pastorační rady 15. 5. 2016 v 18.00 hod. Na programu organizace Farního dne a Noci kostelů.
     informace o průběhu PR 14.2.2016

Informace  z pastorační rady  -  14.02.2016

1.    Masopustní veselí – vše proběhlo dobře, příští rok bude organizace podobná
2.    KA –  přednášky (nejbližší MUDr. Zbořilová, v březnu René Milfait – s duchovní obnovou, v dubnu Sylvie Wittmannová. Navíc sestra Rathy plánuje 11.3. začít s odkazem jógy – začátek v 19.00 hodin
3.    Vestavba sociálního zařízení – pan Lášek se sejde s p. Albrechtem a D. Pospíšilem  
4.    Zvony – je třeba opravit tažná lana, provede p. Kočí
5.    Noc kostelů se koná 10.6.2016 – tento termín je určen vzhledem k slavnostem v Rakousku, odkud se Noc kostelů harmonizuje.
6.    Dětský farní den – proběhne 28.5.2016 odpoledne, opět na hřišti u hasičů
7.    Velikonoce :
-    Zelený čtvrtek (oficiálně povoleno mytí nohou ženám) – seznam připraví Jiří Rezek (6 mužů) a Mirka Doubková (6 žen) + náhradníky
-    Paškálky připraví Vladimír ve spolupráci s dětmi na katechezi
-    Velký pátek
-    Vigilie - Bílá sobota
-    Na Velikonoční neděli – opět svěcení pokrmů
-    Poznámka na závěr: nezapomeňte si obstarat na Květnou neděli (21.3.) kočičky!
8.    Pospíšilovi chystají pro děti ještě jeden víkendový pobyt do konce školního roku – termín bude upřesněn.
9.    Dále Pospíšilovi plánují opět letní týdenní tábor v termínu 6. – 12.8.2016, přednost mají děti z farnosti, které už na táboře byly, kapacita je omezena.
10.    Příští pastorační rada se bude konat 10.04.2016 od 18.00 hodin.


     
Zapsala:  B.Volfová, 14.02.2016                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farářinformace o průběhu PR ze dne 10.1.2016

Zápis z pastorační rady  -  10.01.2016

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M. Doubková, J.Rezek, Vl. Kočí, B.Volfová
Hosté: Petra Pospíšilová,  Karolína Kružliaková

1.    Blíží se masopustní veselice (6.2.2016), je třeba doladit detaily celé akce. V příloze je manuál. Vznést dotaz na farníky kdo by se ujal funkce šatnáře a prosba napéct něco málo dobrot.

2.    Hodnocení adventních trhů – vše v pořádku, hodnocení kladné, ještě jednou díky všem za příspěvky a pomoc. (Některé organizační detaily bude třeba doladit, např. pravidla. Perníkové Mikuláše příště jen s bílou polevou.)

3.    Hodnocení liturgie vánoc – bez vážných výhrad. Malinko se doladí ozvučení kostela.

4.    Něco se statistiky: rok 2015:
24 křtů - všechny do dvou let dítěte
  8 svateb – disparitas cultus 6 a mezi katolíky 2 + jedna diamantová svatba (60 let spolu)
50 pohřbů (z toho 38 kremací)
  2 výstupy z církve

5.    Pomazání nemocných proběhne v neděli 7.2.2016 při liturgii

6.     KA – přednášky – nejbližší je Patrik Pejsar 22.1.2016

7.    Blíží se doba postní – Popeleční středa bude 10.2.2016

8.     Noc kostelů bude letos 10.6.2016

9.     Vestavba sociálního zařízení do kostela započne po velikonocích.

10.     Příští pastorační rada se bude konat 14.02.2015 od 18.00 hodin.


     
Zapsala:  B.Volfová, 10.01.2016                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář

informace z průběhu PR ze dne 16.11.2015

Pastorační rada 16.11.2015

 

1)    Hasiči – v kostele se pohybuje více než 200 lidí, a proto je třeba zavést zvýšený požární režim! Je třeba odstranit závady (odstraněny na elektroinstalaci, opraven hromosvod, označen boční únikový východ, vyvěšen požární řád, musí být stanovena tříčlenná požární hlídka – konkrétní info teprve přijde)
2)    Z toho důvodu bude o Vánocích Betlém umístěn na místě křtitelnice, protože boční vchod musí zůstat volný. Pan Kočí vyrobí rám, na který se pověsí závěs za Betlém.
3)    KA musí mít uzavřenu s farností nájemní smlouvu, neboť knihovny náleží také do zvýšeného požárního režimu, jsou veřejnou prostorou.
4)    Adventní a vánoční koncerty

 

pátek 27.11.

Veřejná generálka

18.30 hod.

neděle 29.11.

Sedlec – koncert a svěcení stromu

16.00 hod.

úterý 15.12.

Vánoční koncert (paní Duspivová)

17.00 hod.

neděle 20.12.

Adventní koncert - Silbegrm

16.00 hod.

pondělí 21.12.

První české gymnázium

18.00 hod.

úterý 22.12.

Vánoční koncert - skauti

18.00 hod.

pondělí 28.12.

Vánoční koncert

Bude upřesněno

 

5)    Mikuláš – se bude konat 6.12. od 16.00. Pan farář připraví úvodní slovo, děti pod vedením Majky Gernerové zahrají divadlo, Mikuláš rozdá objednané perníkové Mikulášky. Hudební doprovod – Petr Albrecht a spol. Poté bude venku k dispozici párek v rohlíku – dětem zdarma (zajistí David Pospíšil).
6)    Stavění vánočních stromů + úklid kostela se uskuteční 14.12. od 16.00 hod. Den předem bude snesen z půdy Betlém a další věci.
7)    Vánoční bohoslužby:

 

čtvrtek

24. prosince

Štědrý den

 

Penzion Drahovice

Stará Role – dětská

Sedlec – bohoslužba slova

Nová Role

Stará Role

13.00 hod.

16.00 hod.

21.00 hod.

22.00 hod.

24.00 hod.

pátek

25. prosince

Slavnost Narození Páně

Dalovice

Stará Role

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

sobota

26. prosince

Slavnost sv. Štěpána

 

Stará Role

 

 

09.00 hod.

 

neděle

27. prosince

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Dalovice

Stará Role – obnova

manželských slibů

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

 

10.30 hod.

čtvrtek

31. prosince

Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

Stará Role

17.00 hod.

pátek

1. ledna

Slavnost Matky Boží,

Panny Marie

Dalovice

Stará Role

Nová Role

 

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

 

neděle

3. ledna

Slavnost Zjevení Páně

Dalovice

Stará Role

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

10.30 hod.

čtvrtek po Zjevení páně

7. ledna

Stará Role

18.00 hod.

neděle

10. ledna

Křtu Páně

Dalovice

Stará Role (J.J.Ryba: Hej, Mistře)

Nová Role

07.30 hod.

09.00 hod.

 

10.30 hod.

 

8)    Roráty – bude doladěno (Petr Albrecht + M. Matuška)
9)     Mše dětské – dosavadní ohlas kladný!
10)     Adventní trhy – začínají 29.11. Nebude se nabízet k prodeji zboží, pouze občerstvení. Všichni farníci mohou přispět pečivem!
11)    6. 2. 2016 proběhne masopustní veselí – dětské odpoledne je v podstatě připraveno, večerní program bude doladěn na další pastorační radě, která se koná 10. 1. 2016 od 18.00 hodin.


 

 

 

 

informace o průběhu PR ze dne 7.10.2015

Zápis z pastorační rady - 07.10.2015


1. Paní Řezníková zaslala Pastorační radě děkovný dopis za zprostředkování účastni na diecézní pouti. Pozdravuje všechny farníky.

2. Leták o našem kostele: paní Magda Junová vytvořila leták o našem kostele. Petr Albrecht a David Pospíšil se postarají o dotisk většího množství na kvalitní papír.

3. 16.10.2015 bude přednáška KA na faře v Rybářích od 18.00 – přednáší Markéta Hrbková, zároveň je však od 17.00 v kostele ve SR koncert Pedagogické školy k 50. výročí jejího založení a od 19.30 v Národním domě Jazzová mše.

4. 25.10.2015 v neděli proběhne od 14.00 na faře vyrábění pro misie pod vedením paní Gernerové, pomoc a příspěvky vítány.

5. BiP informovalo o vyškolení zájemců o fotografování veřejných akcí organizovaných farnostmi. Pro plzeňskou diecézi se hledají spolupracovníci (20 fotografů), kteří budou zaškoleni profesionály. Jedinou podmínkou je vlastnictví zrcadlovky. Bližší informace na webových stránkách Člověk a víra (http://clovekavira.cz/).

6. Adventní trhy začínají 30.11.2015, příspěvky vítány.

7. Vestavba sociálního zařízení v kostele – odbor památkové péče Magistrátu K.V. zaslal kladné vyjádření. Bohužel, stále se nedostává dostatek financí, byť některé práce hodláme učinit svépomocně. Na jaře by bylo možné s pracemi začít.

8. Aktuální téma uprchlíci: veškerá pomoc má být konzultována s Diecézní charitou Plzeň. http://www.dchp.cz/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plz/ Pověřenými osobami jsou Mgr. Klára Zachová (mobil: 731 433 096) a Jan Jung (mobil 731 433 013). Diecézní charitu bude kontrolovat Ministerstvo vnitra. Za farnost jsme se domluvili, že jsme a) schopni a ochotni zorganizovat materiální pomoc, až bude vyhlášena a b) sledovat aktivity v pomoci uprchlíkům v našem městě, informovat vás a bude-li v našich možnostech, pomoci. V tomto směru prosíme o vaši spoluúčast. (Pokud se týče možnosti ubytování, pak i tato nabídka musí být konzultována s Diecézní Charitou.)

9. Vyrábění dětí během kázání – zadní místnost přestává kapacitně stačit, proto bude nadále vyrábění určeno dětem do devíti let věku a ministrujícím dětem vůbec ne.

10. Příští pastorační rada se bude konat 16.11.2015 od 19.00 hodin.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.