zápis z PR ze dne 25.9.2017

Zápis z pastorační rady - 25.09.2017

Přítomni: Vl. Müller, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek, P.Albrecht

1. Vizitace pana biskupa byla završena minulou neděli – na PR byl přečten dopis pana biskupa, ve kterém vyjadřuje radost z naší farnosti. Dopis je vyvěšen na web stránkách farnosti.

2. Bude se volit nová pastorační rada, která bude působit od 1.11.2017. Jejím cílem, mimo jiné, je stanovit si, kam má farnost směřovat a v čem spatřuje svou budoucnost. Členů bude opět sedm. Případní zájemci se mohou sami zapsat na připravený seznam, ostatní mohou doporučit své kandidáty, samotné volby proběhnou 15.10.2017.

3. Plánuje se autobusový výlet v měsíci říjnu – letos do Mariánské Týnice a do Kralovic. Termín bude upřesněn, předběžná cena je 100,- Kč.

4. 10. – 11.11.2017 proběhne u Pospíšilů víkend s dětmi. Detaily budou ještě upřesněny.

5. 3.2.2018 se bude konat opět masopustní veselí v Rosnici, za účasti pana biskupa.

6. Další PR bude 08.10.2017 od 18.00 hodin. Zápis z této PR přednese pan farář osobně.

Zapsala: B.Volfová, 25.09.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.