informace o průběhu PR ze dne 26.3.2017

Vytvořeno pondělí 27. březen 2017 19:26 Napsal MD

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, J.Rezek, B.Volfová

1.    Kostelní WC je vybudováno a v provozu. Jeho výstavba byla zaplacena částečně ze sponzorského daru a z větší části ze svépomocného fondu BIP pod dozorem stavebního technika.

2.    O velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.  Na mytí nohou na Zelený čtvrtek zajistí ženy Mirka Doubková a muže Jan Rezek. Na Velký pátek budou zpívané pašije – zpívat bude naše Schola. Oheň před kostelem na Bílou sobotu si vezme na starost Vladimír Zámečník.

3.    9.06.2017 proběhne Noc kostelů, děti budou posléze v kostele přespávat, následně 10.6.2017 se bude konat tradiční Farní den pro děti a dospělé pod vedením Blanky Magliové (+ Lucie Přechové a Karolíny Kružliakové). Výlet vláčky od SOOSu se odkládá z technických důvodů na podzim.

4.    Členové PR dostali nově platné  stanovy pro farní ekonomické rady plzeňské diecéze. Navrhnou farářovi kandidáty na členy nové ekonomické farní rady.

5.    Stávající ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6.    Další PR bude 1.5.2017 od 18.00 hodin.


Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.