zápis z PR ze dne 27.2.2017

Zápis z pastorační rady - 27.02.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, M.Doubková, Vl. Kočí, B.Volfová

Omluven: J.Rezek

1. Biskupská mše: velká účast věřících, kladně hodnocena následná otevření debata s p.biskupem i pohoštění návštěvníků. Bude se opakovat za rok – napříště se bude konat v Rybářích.

2. V příloze seznam akcí naší farnosti během církevního roku s detaily. Nejbližší akce bude duchovní obnova s Václavem Umlaufem 11.3.2017, následují velikonoční svátky. Akcí je poměrně dost, je třeba do jejich přípravy a organizace zapojit i ostatní farníky mimo pastorační radu a nespoléhat jen na některé jednotlivce.

3. O Velikonocích bude začátek jednotlivých mší a obřadů tak, jak jsme zvyklí, tj. Zelený čtvrtek od 19.00, obřady na Velký pátek od 19.00 a Bílá sobota začne ve 20.00 hodin.

4. Kostelní WC, první etapa dokončena. Druhá etapa, napojení na kanalizaci a vodovodní řád, ve fázi řešení. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.

5. Ekonomická rada připraví finanční rozvahu a seznámí s ní napříště pastorační radu.

6. Další PR bude 26.3.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala: B.Volfová, 27.02.2017 Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

Akce během církevního roku:
    Adventní trhy
    Stavění vánočních stromů a úklid kostela
    Povánoční klid
    Tříkrálová sbírka
    Alianční týden modliteb    Farní zabijačka
    Farní masopust – děti, dospělí
    Biskupská mše
    Duchovní obnova 2x – jaro a podzim
    Nejen květinová výzdoba – Velikonoce (např. výroba paškálků)
    17.4.2017 Velikonoční petanque
    7.5.2017 Biřmování a následně hostina u Pospíšilů
    9.6.2017 Noc kostelů
    Farní den - zrušeno
    17.6.2017 Výlet s dětmi – vláčky
    Příměstský tábor  -
    Farní výlet – členové PR vymyslí cíl a program, termín koncem září
    Misijní vyrábění
    Dětské víkendovky  (2x-3x) – v režii manželů Pospíšilů
Celoročně:
    Pastorační rada
    Ekonomická rada farnosti
    Výuka náboženství
    Dětské mše
    Katecheze
    Webové stránky farnosti
    Schola
    „Patronát“ farnosti a pomoc KA (knihovna)
    Spolupráce se skauty
    Měsíční úklid kostela
    Dětské nedělní vyrábění
    Nedělní zvonění

Mimořádná akce:
    Vykopání a uložení cca 50 m odpadu WC a vody do nezámrzové hloubky

Celkem 33 akcí (na měsíc v průměru připadá 2,75 akce)


Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.