informace o průběhu PR ze dne 2.1.2017

Zápis z pastorační rady  -  02.01.2017

Přítomni: Vl. Müller, P.Albrecht, D.Pospíšil, J.Rezek, Vl. Kočí, B.Volfová
Omluvena: M. Doubková

1.    Roráty: konaly se o adventu dvakrát, účast poměrně hojná, na příště je třeba zmenšit elektrické osvětlení
2.    Hodnocení vánoc: výborné, vše proběhlo hladce. Zveme všechny na úklid, který se bude konat v úterý 10.1.2017 od 16.00 hodin
3.    Kostelní WC, projekt je stále ve fázi přípravy. Řeší Petr Albrecht a David Pospíšil.
4.    Letní tábor pro děti proběhne 5. - 11.8. 2017 opět u Pospíšilů na zahradě.
5.    Řešilo se oblečení pro ministranty, chybí většinou alby pro cca 10ti leté. Bylo by Fajn, kdyby rodiče ministrantů zajistili vyprání ministr. oblečení.
6.    4.2.2017 proběhne u Pospíšilů na zahradě farní zabijačka. Všichni jsou srdečně zváni, vstupné bude dobrovolné. Kdo se nezúčastní, bude mít možnost ochutnat výrobky další den po mši na faře. Začátek je v 08.00, potřebovali bychom ještě jeden brutar – má někdo?
7.    11.2.2017 proběhne opět masopustní veselí v Rosnici. Odpoledne pro děti ve stylu olympijských her, večer pro dospělé ve stylu spartakiády.  Dětské odpoledne je doporučeno dětem max. do 10 let, na večerní akci mají naopak povolen přístup naše starší děti. V rámci večerní akce proběhne soutěž o nejlepší masný výrobek (sekaná, tlačenka, sulc apod.) – účastníky soutěže prosíme o donesení 15ks vzorků velikosti jednohubek do začátku akce, tj. do 19.00 hodin. Součástí večera bude opět bohatý program.
8.    Další PR bude 27.2.2017 od 18.00 hodin.

Zapsala:  B.Volfová, 02.01.2017                                                   Na vědomí: Vl. Müller, farář


Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.