informace o průběhu PR ze dne 6.11.2016

informace o prlběhu  pastorační rady ze dne 6.11.2016

Přítomni: Vladimír Müller, Petr Albrecht, David Pospíšil, Jan Rezek, Miroslava Doubková, Barbora Volfová
Omluven: Vladimír Kočí

1)    Hodnocení minulých akcí:
- výlet do Chebu (5.11.) se i přes nepřízeň počasí vydařil, dětem se líbila jízda úzkokolejním vláčkem. Místním dopravcem byla nabídnuta prodloužená tříhodinová projížďka tímto vláčkem – podmínkou je lepší a hlavně teplé počasí. Předběžně je v jednání uspořádat další společný výlet pouze na SOOS s jízdou vláčkem (kapacita vláčku je 48 osob) na konci katechezního roku (červen 2017).
- úklid kostela v říjnu dopadl dobře, děkujeme Tereze Igazové za organizaci. Na listopad je úklidová skupina sestavena, v prosinci je zapotřebí uspořádat velký předvánoční úklid, spojený se zdobením stromů a betlémem. Bude se konat 13.12.2016 – od 16.30 muži postaví stromy a snesou betlém, od 17.00 se přidají ženy na zdobení stromů a úklid.

2)    Informace akcí následných

    St 16.11.    Ekonomická farní rada
    Pá18.11.    19.00 KA přednáška – Günther Ecklbauer
    So19.11.    09.00 Duchovní obnova farnosti - Günther Ecklbauer
    Pá 25.11.    18.00 Adventní koncert (DaD kvintet – veřejná premiéra)
    Ne 27.11.    při 1. adventních trzích zpívá schola
    Út 29.11.    06.30 rorátní mše
    Pá 2.12.    19.00 Cecilka - posezení pro příbuzné i přátelé Starorolské  
                     scholy
    So 03.12.     Horní Blatná – Vánoce skauti (17.00 hod.)
    Po12.12.    Ekumena (Alianční týden modliteb)
    Út 13.12.    06.30 rorátní mše
    So 17.12.     16.00 Adventní koncert  (Silbegrim)
    Út 20.12.    18.00Vánoční koncert Prvního českého gymnázia
    Čt 22.12.    18.00 Vánoční koncert (Orion – skauti)
    Ne 08.01.     09.00 při mši zazní tradičně Rybova mše vánoční

3)    02. - 4.12. proběhne víkend pro děti u Pospíšilů. Začátek je po katechezi, děti budou odevzdáni rodičům po nedělní dětské (!!) mši

4)    04.12.2016 se bude od 16.00 konat opět odpolední setkání s Mikulášem a anděly, program připravuje Majka Gernerová s dětmi, hudební doprovod Petr Albrecht a jeho přátelé, úvodní slovo pan farář. Dětem se budou rozdávat opět perníkoví Mikulášové (zajišťuje Marie Záhoříková), objednáno 100 ks, tentokrát pouze s bílou nezávadnou polevou.
 
5)    Adventní trhy začínají již v neděli 27.11. Je třeba zajistit služby na jednotlivé neděle! Prozatím účast přislíbili:
1. neděle: Mirka Alexandrová, Vlado Zámečník + ???
2. neděle: Vladimír Kočí + ????
2. neděle: odpolední Mikulášská – kdo připraví nápoje???
3. neděle: ????
4. neděle: Barbora Volfová, Blanka Magliová + Marie Záhoříková

Pospíšilovi budou připravovat všechny neděle tradiční párky v rohlíku, ale hledáme další dobrovolníky!!! Na první advent mohou vyrobit adventní věnce nebo svícny na prodej.

6)    Petr Albrecht informoval o setkání akolytů v Plzni za přítomnosti pana biskupa.

7)    Masopustní veselí je tedy předběžně stanoveno na sobotu 11.2.2016, opět v Rosnici U kaštanu. Odpolední dětské veselí se ponese v duchu olympijských her, večerní bude také sportovní – asi na téma spartakiáda. Všechny karlovarské farnosti budou pozvány!!

8)    Pro páteční katecheze dětí mládeže se hledají vhodní katecheti!! Hlásit se mohou u pana faráře nebo u Davida Pospíšila.Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.