informace o průběhu PR dne 11.8.2016

Vytvořeno neděle 18. září 2016 18:49 Napsal MD


1/ Na farní webové stránky je třeba zřídit odkaz na spojené farnosti Rybáře a Máří Magdalena.
2/ Diskuze ohledně návrhu J. Doubkové, zda-li by možné, aby si teenageři z farnosti Stará Role založili Facebook. Probírány přednosti a nevýhody různých variant – samostatný FB profil mládeže, zřízení diskuzní skupiny na FB, Whatś up… Není jasné, co by mělo být obsahem FB a kdo by profil nebo skupiny správcoval. Vše bude ještě prodiskutováno na hodinách náboženství.
3/ Návštěva paní katechetky M. Gernerové:
a/ Probírána organizace hodin náboženství v tomto školním roce, začátek bude posunut ze 16 hodin na 16,30 hodin.
b/ Diskutováno o Misijním jarmarku, v tomto školním roce ho paní katechetka zorganizuje v postním období. David Pospíšil navrhuje, aby byly na Misijním jarmarku vyráběny a prodávány věci, které nejsou jen dekorační, ale i praktické. Domnívá se, že takové výrobky by se lépe prodávaly. Námitky, že s malými dětmi je obtížné vyrábět věci pro praktické využití. P. Müller by měl v kázání farníky vhodně motivovat a vysvětlit smysl Misijního jarmarku.
c/ Letošní rok paní katechetka zase nacvičí s dětmi z náboženství divadlo na Mikulášskou. Mikulášská besídka bude letos v neděli 4.12. od 16 hodin. Jan Rezek zkusí sehnat malé mikrofony, cca 10 kusů, aby byli dětští herci lépe slyšet po celém kostele.
4/ Paní Klára Blašínová z Nové Role se obrátila na farnost, zda by nebyla ochotna být zřizovatelem zařízení pro volnočasové aktivity dětí. Družiny jsou kapacitně plné, ale především zavírají v 16 hod. Aktivity a dozor pro děti je proto žádoucí do 18 hod., než se rodiče vrátí z práce.
5/ Pravidelný úklid kostela: T. Igazová je ochotna ujmout se sestavování skupinek po cca 5 osobách, které by se pravidelně 1x měsíčně střídaly v úklidu kostela. Je třeba utřít lavice od prachu, umýt podlahy v lavicích, vyluxovat celý kostel, opravit koberce v lavicích, uklidit vestibul a kůr kostela.
6/ Je nutné přemístit věčné světlo na boční oltář Srdce Páně.
7/  Podpoří naše farnost projekt „Nikodémova noc“? Na rozdíl od Noci kostelů, která je určena pro veřejnost, je „Nikodémova noc“. Nikodémova noc je „pastorační projekt katolické církve, jehož podstatou je možnost zastavení v tichu kostela, k přemýšlení, k modlitbě případně svátosti smíření a rozhovoru s knězem.  Nutno rozmyslet. (viz. http://www.nikodemovanoc.cz/)
8/ Diskuze o termínu a cíli podzimního farního výletu. Výlet bude v sobotu 5.11., cílem bude Cheb, Loreta a SOOS. B. Volfová zjistí předpokládanou cenu autobusu.
9/ Fasáda bočních stran kostela byly opraveny s pomocí sponzorského daru 100 000 Kč od majitele firmy na Domažlicku. V současné době také farnost zdarma již několik týdnů dostává květinovou výzdobu od majitele firmy zabývající se rozvozem květin.
10/ Manželé Pospíšilovi plánují zorganizovat další přespávací víkend pro děti, jeden ještě před Vánoci, druhý na jaře. Termíny budou ještě upřesněny.
11/ Pan farář odjede začátkem října na 2 týdny na dovolenou, diskuze o jeho zástupu na mších během jeho nepřítomnosti.
12/ Katecheze: úterý 27.9. Korán a víra muslimů, přednese MUDr. Alsahmani (muslim). Po příjezdu z dovolené pan Doubek O spravedlnosti a potom bychom začali přípravou na biřmování: Co je dogma a svátosti.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.