informace o průběhu PR ze dne 15.5.2016

1.    Návštěva pana biskupa Tomáše  proběhla v naší farnosti 12.5.2016.  Emeritní biskup Radkovský se bude věnovat plzeňské charitě a Mons. Žák se stane spirituálem bohoslovců v Praze. Vzhledem k vyššímu počtu biřmovanců o příštích velikonocích (7 osob) se budeme snažit pana biskupa pozvat při této příležitosti k nám.
2.    Noc kostelů 10.6.:  Program je připraven, prosíme, abyste si napsali služby. Bude se opět nabízet mešní víno a hostie, promítat fotky, je zajištěn hudební doprovod, Blanka Peldová si bere na starost program s dětmi, pan Kočí bude nahoře u zvonů a hodin. Noc kostelů se ve Varech koná také v Dalovicích, Rybářích, Ondřejské kapli a u adventistů v Doubí.
3.    Farní den 28.5.:  začátek ve 14.30, vstupné několik polínek, případně prosíme napéct něco dobrého sebou k zakousnutí. Budou připraveny soutěže pro děti, pétanque turnaj pro dospělé, je zajištěno točené pivo a limonáda, párky v rohlíku a buřty na opečení. 
4.    Následující den, tj. 29.5. bude po mši v Rybářích otevřena výstava P. Kišše, zahájí ji emeritní biskup p. Radkovský. Výstava potrvá cca měsíc.
5.    Tábor pro děti (6.-12.8.) u Pospíšilů je zcela obsazen.
6.    Na podzim plánujeme dva výlety: 29.9. – 2.10. husí hody v Boskovicích, vlastním vozem, program je na webových stránkách, organizuje T. Igazová. Jednodenní výlet zvažujeme do Lužné u Rakovníka – dne 15.10.2016,  jede tam naposledy ten den parní vlak do Kolešovic. Výlet je na celý den, cena za autobus cca 150 Kč/sedadlo + vstupné do muzea vlaků + jízdenka parním vlakem. Čekáme vaše reakce.
7.    Další PR bude 11.9.2016 od 18.00.
     Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.