Informace o průběhu PR ze dne 10.4.2016

1.    Velikonoce – hodnoceny pozitivně. Pro ministranty bude uspořádána ministrantská schůzka, kde se přesně určí jejich povinnosti při mši.
2.    Co proběhne v blízké budoucnosti :
11. 4. Jan Zach: Requiem, Nešpory – Musica Florea, Collegium Floreum, sólisté, dir. Marek Štryncl
15. 4. koncert Silbergim – 16.00 hod.
24. 4. benefiční koncert pro Wlaštovku – 16.00 hod.
30. 4. Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Plzeň 10.30 katedrála
8. 5. Mše pro děti a 1. sv. přijímání. V 11.30 hod. zahájení Motorkářské sezóny (hraje Pološero), Petr Albrecht otevře kostel a pomůže kapele. Upozornit – parkování kolem kostela – buď odjet ihned po mši, nebo až po motorkářích, případně zaparkovat ve dvoře anebo dál od kostela.
21.5. Jáchymovské peklo (hlavním celebrantem nejspíše bude emeritní biskup Mons. František Radkovský).
21. 5. Přednáška KA – Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach: Islám v západní Evropě
27. 5. – 29.5 – informace, pokud se týče data, se rozcházejí – 110. let vysvěcení kostela v Rybářích a k této příležitosti bude otevřena výstava obrazů P. Kišše, kterou zahájí biskup Mons. Tomáš Holub.
28.5. Farní den
3.    Info o WC – pan Albrecht a pan Pospíšil – stále se vyřizuje administrativa.
4.    Příští Velikonoce budou předběžně  3-4 lidé pokřtěni,  jedná se datu oficiálního přijetí do katechumenátu. Dále - pokud má někdo zájem o biřmování, nechť se přihlásí (podmínkou je min. věk 17 let).
5.    Úklid kostela – připravena tabulka – úklid bude probíhat jednou měsíčně (prozatím) v pátek. Prosíme dobrovolníky, aby se přihlásili, stačí vždy 4 osoby (je třeba vyluxovat celou plochu, utřít prach a vytřít pod lavicemi. Týká se i kůru.
6.    Farní výlet – bude upřesněno, možností je více.
7.    Noc kostelů: v režii má Petr Albrecht, detailní program bude upřesněn. Bude připraven manuál pro „průvodce“ po kostele. V každém případě je nutno zajistit min. 3 osoby v rámci každé hodinové služby. Vítán seznam případných otázek návštěvníků. 
8.    David Pospíšil: je třeba do budoucna vymyslet, kdo se bude věnovat  společenství středoškolské mládeži, která postupně dorůstá.
9.    Barbora Volfová: KA by potřebovala dalšího knihovníka.
Příští setkání pastorační rady 15. 5. 2016 v 18.00 hod. Na programu organizace Farního dne a Noci kostelů.
     Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.