zprávy z FR ze dne 12.5.2011

Vytvořeno sobota 14. květen 2011 20:33 Napsal Super User

1) Hodnocení Velikonoc - bylo méně účastníků bohoslužeb nežli v minulém roce.

2) Změna ve složení farní rady v rybářské farnosti - místo paní Křivancové byla jmenována paní Vosyková.

3) Knihovna křesťanské akademie Karlovy Vary musela opustit dosavadní prostory v budově KDU-ČSL. Část knih převezme Filosofické fakulta UK Praha, ostatní knihy se přestěhují na faru ve Staré Roli. Plánuje se změna ve výpůjční době. Výpůjční doba bude navazovat na akce, které se na faře pravidelně konají, tzn., že bude možné si vypůjčit knihy například  během pátečních hodin výuky náboženství pro děti nebo v neděli po mši. Hledáme dobrovolníky k zajišťování výpůjček, zájemci se mohou obracet na paní Wolfovou.

4) Na podzim proběhne biřmování. Termín bude upřesněn (9. října nebo 15. října). Ve farnosti se na svátost biřmování připravuje cca 8 zájemců.

5) Na podzimní exercicie se pokusíme pozvat P. Umlaufa s P. M. O. Váchou.

6) Dne 27.5. pořádá Charita Karlovy Vary akci "Tříkrálový oheň" - odpoledne pro koledníky z lednové tříkrálové sbírky.

7) Dne 27.5. se naše farnost zúčastní celostátní akce "Noc kostelů".

program: 18 hodin - otevření kostela

19-19,30 hodin - výstava bohoslužebných předmětů

20-20,30 hodin - historie kostela - přednáška

21-21,30 hodin - zpěv s kytarovým doprovodem

22-22,30 hodin - zpěv - schola

23-23,30 hodin - varhanní preludia

8) Dne 27.5.-28.5. pořádá Konfederace politických vězňů  akci "Jáchymovské peklo" .

9) Ve čtvrtek dne 2.června přijedou  v rámci poutě Nanebevstoupení Páně od 14 hodin němečtí rodáci a od 14 hodin bude německá mše.

10) Dne 11.6.2011 pořádají starorolští dobrovolní hasiči cca od 14 hodin na své zahradě dětské odpoledne a pozvali i starorolské děti.

11) Na konci června uspořádáme 2. ročník farního ping-pongového odpoledne. Je třeba dohodnout termín s dobrovolnými hasiči, kteří nám byli ochotní minulý rok zapůjčit svoji zahradu. Předběžný termín je sobota 25.6. od 15 hodin. Během odpoledne proběhne turnaj v ping-pongu, budou připravené soutěže pro děti a připravíme oheň s možností opečení buřtů. Možná bude i kytara.

12) V sobotu 10. září uspořádáme farní výlet do Nejdku na křížovou cestu. Výlet byl přeložen z obvyklého termínu v červnu na září, protože v červnu je již dostatek jiných akcí.

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.