Zprávy z farní rady ze dne 1.9.2011

Vytvořeno pondělí 19. září 2011 14:38 Napsal Super User

Dne 1.9. se sešla farní rada. Body programu:

 

1. Příprava 3. ročníku farního výletu do Nejdku na křížovou cestu. Odjezd vlakem v 9,56 hodin z vlakového nádraží ve Staré Roli. V Nejdku společné projití křížové cesty, o jednotlivá zastavení se rozdělí farníci. Poté společný přesun do restaurace Na Kukačce, zde zajistíme oběd – guláš. Po obědě se mohou zájemci vydat na rozhlednu Tisová. Odjezdy vlaků z vlakové stanice Tisová ve 13,55 hodin, 15,11 hodin, v 16,57 hodin.

 

2. Dne 7.9.2011 proběhne na Charitě neveřejná akce – slavnostní otevření nových prostor pro stacionář pro mentálně postižené. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor s účastí veřejností a v přítomnosti biskupa se bude konat 21.9.2011 v 16 hodin.

 

3. Je dokončené stěhování knih Křesťanské akademie Karlovy Vary z budovy KDU-ČSL do prostor fary srov. Od září se zase začnou půjčovat knihy. Výpůjční doba bude každé pracovní úterý od 16-18 hodin. Hlavním knihovníkem zůstává pan Motlík, další knihovníci jsou B. Wolfová, M. Rezková, M. Záhoříková. Knihy si bude možné vypůjčit i v nedělích po mši. Mimo výpůjční dobu zůstanou knihy v zamčených regálech, aby se zabránilo krádežím nebo vyjímáním knih z regálů, kdy bez přítomnosti knihovníka není zaručené správné vrácení knihy na původní místo. V daném množství knih při vrácení na nesprávné místo hrozí, že by špatně uloženou knihu šlo znovu obtížně nalézt.  Zřízení odkládacího stolku pro vyjmuté knihy z regálů by bylo náročné pro knihovníka, který by musel knihy správně zpět zařazovat do regálů.

 

4. Dne 11.9.2011 bude v rybářském kostele Den otevřených dveří památek.

 

5. Informace B. Wolfové o chystaných přednáškách Křesťanské akademie. Nejbližší přednáška bude dne 24.9., přijede paní Ilona Švihlíková s tématem „Globalismus a Evropa“.

 

6. V neděli 9.10.2011 bude od 9 hodin slavnostní mše spojená s biřmováním. Hostem bude pan biskup. Po mši bude pro zájemce slavnostní oběd  s biskupem.

 

7. Katecheze začnou od října, opět každé  první a třetí úterý v měsíci od 18 hodin na faře. Katecheze střídavě povedou P. Müller (čtení a výklad Lukášova evangelia) a Mgr. Jan Rezek (cyklus témat „vliv liturgie na chrámovou hudbu“.

 

8. Bude třeba jmenovat novou ekonomickou farní radu.

 

9. Nejasná situace ohledně výuky náboženství. Katecheté jsou v těžké pozici, děti na náboženství chodí nepravidelně v nepředvídatelném počtu, což je náročné na přípravu hodin. Některé děti chodí pouze účelově – nař. do doby 1. sv. přijímání a pak přestanou.

 

10. Dne 5.11.2011 bude rekolekce s P. Umlaufem na téma 1/ Proč Bůh mlčí (dnes!) a 2/ Duch svatý a duchovní rozlišování.

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.