Zprávy z pastorační rady

Zápis z PR ze dne 16.4.2018

Zápis z pastorační rady 16. dubna 2018

Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, P. Albrecht,         R. Pelda, V. Kružliak, V. Müller

1)   Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

•Přivítání

2)Zhodnocení uplynulých akcí

•všechny akce hodnoceny vesměs pozitivně

•za misijní vyrábění se vybralo a odeslalo na Papežská misijní díla 12 248,- Kč 

3)Připravované akce

•21. 4. výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem, přihlásilo se cca 20 mladých 

•8. května – setkání věřících z karlovarského vikariátu v Ostrově, všichni jsou srdečně zváni

•18. května v 19:00 – přednáška Václava Němce, PhD. na faře v Rybářích v rámci křesťanské akademie na téma Bůh a bytí podle Tomáše Akvinského

•24. května ve 13 hod. vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS

•25. května NOC KOSTELŮ – předběžný program: výstava p. Doris Windlin, hudební vystoupení jsou v jednání, průběh zřejmě nafotí p. Babej, je třeba vytisknout rozpis služeb (vyrobí P. Albrecht), aby se mohli hlásit dobrovolníci na služby

•v neděli 29. května ve 14 hod. vycházka za vlky, přírodovědný program. Informační plakátek na dveřích, ve vývěsce a na lavici.

•dětský den – přesný termín v jednání, zahradní prostory u hasičů letos nejsou k dispozici, výprava na vláčky + skupina šermířů pro zpestření programu?, + co dalšího na program?, počet účastníků -děti/dospělí?, kdy?, v kolik?, p. V. Müller vyrobí tabulku, je potřeba to v neděli ohlásit!

•letní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

•22. září - 1denní farní výlet, je třeba vážně popřemýšlet nad směrem cesty a programem výletu

•adventní duchovní obnova – v jednání je sestra Angelika, termín stanoven na sobotu 1.12.

•letos se v Plzni opět otevírá kurz pro varhaníky 

4)Podněty členů PRF a farníků

•postupně se ztrácejí kancionály, je potřeba pár kusů dokoupit, cca 20 ks

•do začátku letních prázdnin se uskuteční 3 – 4 katecheze, potřeba, aby farníci řekli, zda mají o katecheze zájem a o jaká témata, není problém zopakovat témata dříve probraná 

5)Pastorační plánování

•motto na nové webové stránky: „Pojďte ke mně všichni...“

•vize

a..1.Papež o církvi sní: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny církevní struktury staly přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa spíše než k sebeprezentaci.“ (EG, 27)

a..2.O farnostech papež sní: „Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání:“ (EG, 28)

a..3.O čem sní PRF: zajímat se o člověka – církev=její poslání; milosrdenství vůči lidem, kterým se něco nepovedlo; abychom byli schopni ukázat okolnímu světu, že nám mohou „závidět“ → jak se prezentovat; umět nabídnout pomoc tam, kde selhává stát

 

 

Zapsala: Michaela Rezková                                           Na vědomí: Vl. Müller, farář

 

6)Termín příští pastorační rady je stanoven na úterý 29. května

 

informace o průběhu setkání z pastorační rady 6.3.2018

Zápis z pastorační rady 6. března 2018

 Přítomni: M. Doubková, B. Magliová, P. Pospíšilová, M. Rezková, P. Albrecht,         R. Pelda, V. Kružliak, V. Müller

 1)   Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

•Přivítání

 2)Velikonoce

•čtení a žalmy na Velikonoční triduum zajistí Marie Rezková

Zelený čtvrtek 

•začátek v 18:00

•obřad mytí nohou – 6 mužů a 6 žen (hlásit se u B. Magliové)

•Getsemany pro uchování Eucharistie budou opět vzadu u vstupu do kostela

 •Velký pátek

•začátek v 18:00

 •Bílá sobota

•začátek 20:00

•oheň má na starosti V. Kružliak a D. Pospíšil

•Sláva na výsostech Bohu – kdo zajistí rozsvícení el. osvětlení?, zvony – p. Kočí?

•ochranné kornoutky na svíčky vyrobí M. Doubková a M. Rezková

•2 katechumeni budou pokřteni

 3)Proběhl kněžský den

•téma: Pastorační rady – měla by se zamyslet na otázkou „Co od nás Bůh (teď a tady) očekává?“

 4)Pastorační plán

•neděle 11. 3. v 9:00 mše ve Staré Roli se zaměřením na děti

•sobota 17. 3. misijní vyrábění

•neděle 18. 3. - při mši proběhne obnova manželského slibu manželů Řezáčových ze Staňkova; po mši se budou prodávat produkty z misijního vyrábění

•v pondělí 2. dubna

•ve 14 hod. velikonoční petangue u Pospíšilů, propagace akce - plakát, letáčky?

•v 17 hod. koncert v kostele ve Staré Roli

•21. 4. výlet do Krušných hor pro mládež od 15 let, organizátor Vladimír Melichar se spolupráci s Davidem Pospíšilem

•8. května – setkání věřících z karlovarského vikariátu v Ostrově, všichni jsou srdečně zváni

•24. května ve 13 hod. vysvěcení hospicu sv. archanděla Rafaela v Nejdku při REHOS

•25. května NOC KOSTELŮ

•2. června – výlet pro děti na vláčky, pokud to nebude možné uskutečnit → udělá se farní den

•letní tábor u manželů Pospíšilových bude v termínu 28. 7. - 3. 8.

•na podzim se uskuteční jednodenní farní výlet pro všechny generace

•příští postní/adventní duchovní obnova – zkusit pozvat Mons. Roberta Bezáka?

 

5)Koncert Silbegrim 14. dubna v 16 hod.

6)Farní motto a nové webové stránky farnosti

•vzhled by byl podobný webu sokolovské farnosti

•hledá se motto, které by vystihovalo naši farnost a naše smýšlení a které by se umístilo na nový web

•tvorba nových webových stránek – cca 30 tisíc Kč, měsíční paušál za úpravu cca 600 Kč 

7)Termín příští pastorační rady je stanoven na pondělí 16. dubna

 

informace o průběhu setkání pastorační rady 6.2.2018

Zápis z pastorační rady 6. února  2018 

- Úvod, modlitba – „Modlitba koncilních otců“

- Opravy v kostele  - malování v sakristii a v “technické místnosti”, výměna nábytku -> je potřeba pomoci s úklidem

- Pastorační rada diecéze - p. Vladimír Müller krátce poreferoval

- Nové směrnice - opět otázka a zamyšlení, jak podchytit seniory ve farnosti, jakou pastorační aktivitu vyvinout

- Zpěvy z Taizé, uskutečnění během doby Velikonoční, výběr písní má na starosti P. Albrecht

- Velikonoční triduum - jízdní řád - časy obřadů, ještě bude definitivně upřesněno

- Farní akce -potřeba plánovat včas a zvýšit povědomí o dané akci dostatečně dopředu, které akce mají smysl?

- Zhodnocení masopustního veselí, masopust se povedl, vesměs hodnocen pozitivně

 

 

informace o průběhu setkání pastorační rady 16.1.2018

Zápis z pastorační rady 16. ledna 2018

1)Úvod

•Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

2)Hodnocení Vánoc

•vše proběhlo dobře; na povánoční úklid chodí méně lidí než na předvánoční → jiný čas?, napsat seznam dobrovolníků?; 

•ozdoby na příští rok – opět vyrobit?, jaké?, nabídka na výrobu ze ZŠ

3)Pastorační aktivity

•možnost zažádat do konce ledna o příspěvek na pastorační aktivity farnosti (omezení 2 akce) – bude se žádat o příspěvek na letní tábor u manželů Pospíšilových a na pomůcky pro výrabění při mši, pro náboženství, pro katecheze 

•farní výlet – přemýšlejme, kam se pojede; návrhy: Plasy, Louny, Kounovské kamenné řady, klášter Chotěšov, klášter Kladruby

4)Farní zabijačka

•otázka financování – stanoven doporučený příspěvěk

5)Pastýřský list

•zamyšlení se nad jeho obsahem, co nám chce říci; otázka, co můžeme vylepšit nebo naopak co děláme špatně; je potřeba věnovat větší pozornost seniorům

6)Úkony při mši

•po „Tajemství víry“ jsou možné 3 odpovědi, úkol: naučit se je

•vypracovat pomocníka ke mši – kdy se co dělá a proč, vypracuje M. Rezková

7)Duchovní obnova

•prozatím zachovat četnost 2xročně, návrhy na vylepšení

 8)Nové směrnice PRF

•přečíst!!! a vyjádřit se k nim! 

9)„Bezdomovci před kostelem“

•pozván odborník z Armády spásy

10)Farní web

•do budoucna potřeba provést nové zabezpečení stránek, zlepšit vizáž

 

 

informace o průběhu PR dne 21.11.2017

1)    Úvod
·  Modlitba – „Modlitba koncilních otců“
 

2)    Mikulášská

 3)    Vánoční bohoslužby
·  24/12/17 - 9:00 Stará Role – 4. adventní neděle
- 16:00 St. Role – půlnoční pro děti
- 21:30 bohoslužba slova v Sedleci
- 22:00 bohoslužba slova v Nové Roli
- 24:00 půlnoční mše s jazzovými koledami ve St. Roli
·  25/12/17 Slavnost Narození páně 9:00 Stará Role
·  26/12/17 Svátek sv. Štěpána 9:00 Stará Role
·  27/12/17 Svátek sv. Jana Evangelisty,15:00 mše v penzionu
·  28/12/17 Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků, mše v 9:00 ve Staré Roli
·  31/12/17 Svátek Svaté rodiny, mše v 9:00 ve Staré Roli s obnovou manželských slibů, večerní mše svatá nebude
·  1/1/18 Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše 9:00 St. Role
·  6/1/18 Slavnost Zjevení Páně mše 18:00 Stará Role
·  7/1/18 Svátek Křtu Páně, mše 9:00 St. Role, doprovázena Českou mší vánoční od J. J. Ryby
 
4)    Sbírka na zvony pro farnost Rybáře
·
5)    Adventní setkávání
·  Zajištěni farníci na přípravu občerstvení na každou neděli

6)    Postřehy ze setkání akolytů plzeňské diecéze

7)    Úklid
·  12/12/2017, muži začátek v 16:00, ženy v 17:00
·  Nádobíčko (kdo může) s sebou: muži (aku vrtačky, klíny, pilky, kladiva,…), ženy (vysavače, košťata, mopy,…)
 
8)    Masopust
·  Garant pro „dospělou“ část: Michaela Rezková
·  Potřeba promyslet vstupy – program, nápady vítány
·  Schůzka pro masopust 19/12/17 po koncertě Prvního českého gymnázia v KV, cca v 19:30?
 


informace o průběhu PR ze dne 30.10.2017

 Informace z  pastorační rady 30. října 2017

 

1) Úvod

· Modlitba – „Modlitba koncilních otců“

· Seznámení se s novými směrnicemi pro službu pastoračních rad farností v plzeňské diecézi a vypíchnutí důležitých bodů

 

2) Jmenování

· Jmenování člena pastorační rady farnosti (PRF) s přesahem do ekonomické rady farnosti (ERF) – Vojtěch Kružliak

· Jmenování sekretáře PRF – Petr Albrecht

 

3) Projednávání akcí v církevním roce 2018 (2017)

· ADVENTNÍ TRHY – název „Adventní setkávání“ (koordinátor Blanka Magliová)

· Stavění vánočních stromů, betléma a úklid kostela proběhne v úterý 12. prosince 2017

· TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – obstarává Bára Volfová a skauti

· FARNÍ ZABÍJAČKA (koordinátorka Petra Pospíšilová) – rozpočet cca 15 tisíc Kč, termín 27. ledna 2018?; způsob financování?

-> účelová sbírka při nedělní mši

· FARNÍ MASOPUST (koordinátor dětská část – Petra Pospíšilová, část pro dospělé – koo zatím není); rozpočet na dětskou část 1 500,- Kč, na dospělou část připraví Petr Albrecht; „veselý hrnec“ – ano/ne?, kdo?, jaký bude program?, stanovit věkové a časové omezení pro mladší členy farnosti

· „Adventní seminář“ 25. listopadu 2017  ; duchovní obnovy konat 2x do roka?, koho pozvat a jaká zvolit témata, jaký den (dny) v týdnu; organizace i nadále spolu s křesťanskou akademií?; propagace, větší zviditelnění

· VELIKONOČNÍ PETANQUE – dělat/nedělat, termín?

· NOC KOSTELŮ (organizace Petr Albrecht) – 25. května 2018; rozpočet 4 - 5 tisíc Kč;

· FARNÍ DEN – organizovat či ne?, kdy?, rozpočet?

· PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 27. 7. – 3. 8. 2018, rozpočet?

· FARNÍ VÝLET – cíl cesty, program, rozpočet cca 20 tisíc Kč, nezapomínejme na starší členy farnosti, o děti je postaráno - akcí je pro ně dost

· MISIJNÍ VYRÁBĚNÍ – organizace Marie Gernerová, rozpočet?, způsob propagace

· DĚTSKÉ VÍKENDOVÉ AKCE – organizace manželé Pospíšilovi, rozpočet není potřeba

· MIKULÁŠSKÁ (koordinátor Blanka Magliová) – 3. prosince 2017,

· ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

 

4) Celoroční akce a potřeby

· KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA – kdo se ujme hlavní organizace, případní pomocníci

· KATECHEZE – jaká témata, kdy začít

 

5) Mimořádné činnosti

· KOUPĚ POZEMKU – koupit či ne, jaký pozemek

 

6) Další návrhy a upozornění

· Setkání akolytů

· Alfa kurzy

· Opětovné pozvání farníků na kávu po nedělní mši

· Opravy lavic v kostele – instalace sítí k topení, aby dolů nepropadávaly věci; termín: pátky během výuky náboženství, vítán každý muž s akušroubovákem

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.