Stalo se

3. ročník velikonočního koncertu pro nevidomé, 29.4.2011 v kostele ve Staré Roli

V pátek 29.4. se v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli od 16,30 hodin konal 3. ročník velikonočního koncertu pro nevidomé.

Nad tímto koncertem převzal záštitu Magistrát města Karlovy Vary a Městský úřad Ostrov.

 Na koncertě vystoupili tito interpreti:

Pěvecký sbor domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

- děvčata, která dokáží potěšit příjemnou melodií.

Pomelo

- hudební sekupení v čele s Lenkou Čermákovou Kosinovou, jehož název je zkratkou "pohodové melodie".

pro zobrazení celého programu klikněte na šedivý odkaz "celý článek" o řádek níže.

 Nikolka Bukóciová

- zrakově postižená holčička, která ráda zpívá a hraje na flétnu

Vokální trio Makabara je uskupení zrakově postižených dívek, které se sešlo na Deylově konzervatoři a již několik let úspěšně vystupuje nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Hana Šimková

-zrakově postižená učitelka hudby, která hraje na kytaru a zpívá.

Orbis pictus

- pětadvacetičlenné hudební těleso, které zpívá pro radost.

 

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a vybraný výtěžek byl využit ve prospěch sociálních služeb pro zrakově postižené.  

 

 

 

Výtvarné dílny pro děti k misijnímu jarmarku

V neděli 20.3.2011 jsme se se svými dětmi sešli na faře ve Staré Roli a vyráběli předměty pro misijní jarmark. Drátkovali jsme, vyráběli a zdobili svíčky, smaltovali kovové šperky, zdobili květináče ubrouskovou technikou, vyráběli krásné květiny a malovali pohledy.

Výrobky se budou prodávat v neděli 5.4.2011 na misijním jarmarku od 16,45 hodin po skončení dětské mše.

Další fotografie z vyrábění jsou ve fotogalerii (kliknout na odkaz "fotogalerie" na modré liště).

Masopustní veselí

Již delší dobu byla snaha uspořádat nějakou společenskou akci , na které by se mohli setkat a blíže poznat  nejen farníci z Farnosti Stará Role, ale i lidé z ostatních karlovarských farností. Když nás jako farní radu před časem oslovili zástupci farnosti Rybáře a Sv. Máří Magdaleny,  a přijali naše pozvání na zasedání  farní rady, rádi jsme přistoupili na spolupráci při návrhu a realizaci akce. Spojili jsme tedy síly a rozhodli se uspořádat masopustní zábavu, která se konala v sobotu 5.března 2011 v hostinci u Kaštanů v Rosnici. Byli jsme potěšeni účastí členů čtyř farností (Březová, Máří Magdalena, Rybáře, Stará Role),  včetně našich kněží ( p. Baxant, p. Kišš, p.Muller ).

Nejprve čekal naše nejmenší farníky dětský karneval od 16 hod. Dostavili se v hojném počtu (42 dětí ) v doprovodu svých rodičů  a prarodičů,  z nichž někteří  neváhali dostavit se taktéž v masce. Aby se děti dobře cítily  a bylo veselo, akci moderovali dva klaunové. Pro děti byly připraveny různé tanečky, hry, soutěže, dokonce i dětská tombola. Každé dítě vyhrálo nejméně jednu cenu. Také jíst bylo co, protože na stolech byla spousta napečených koláčů a  buchet od žen našich farností.

Od 18 hodin byl připraven program pro dospělé. Po úvodním slovu patera Mullera, jehož před hosty uvítala "Kelišová " ,  se nám postupně  představili zástupci organizací , kteří mají vztah k nějaké aktivitě související s farním životem. Mohli jsme si tak vyslechnout krátké prezentace Skautů, politických vězňů,  seniorů ( setkání "jak nebýt sám") , křesťanské mládeže,  Řeholní komunity Sester sv. Josefa z Chambéry , Sdružení Salesiánů spolupracovníků (ASC - Association of Salesian cooperators ) ,také povídání o misiích na Sibiři ,  seznámení s Křesťanskou akademií v Karlových Varech a působením Farní charity, která má své sídlo ve Staré Roli.  Aby toho nebylo moc, v krátké přestávce mezi vstupy jsme rozhýbali svá těla u Židovských tanců. Po úvodní části pak již byl čas na zábavu , kterou jsme započali společenskou hrou, během níž se leckdo, ani nevěděl jak, ocitnul v masce a zažlili jsme spoustu legrace.  Fotky z této hry a nejen z ní, ale z celé akce ,  jsou k dispozici v naší fotogalerii - například pan farář v zástěře se školní brašnou jistě stojí za shlédnutí:-) . Ale i na jiné farníky byl moc pěkný pohled :-).Největší úspěch měla volná taneční zábava  za hudebního doporovodu pana Hořínka  - majitele hostince . Projevily se při ní skryté  temperamenty a byli jsme svědky pohybového talentu některých jedinců , který se v kostelní lavici samozřejmě projevit nemůže. S úspěchem se také setkala  Karlovarská losovačka, neboli tombola. Zábava byla skvělá, tancovali bychom do rána, ale protože v nejlepším se má přestat, dotančili jsme krátce po půlnoci a pomalu se rozešli do svých domovů v povznesené náladě. Celá akce se setkala s velkým ohlasem, což bylo největší odměnou pro nás organizátory. Bylo příjemné vidět tolik spokojených  tváří pohromadě. Těší nás zjištění , že i karlovarští křesťané jsou úplně normální lidé, kteří se také dokáží společně bavit a setkávat. Chtěli bychom v budoucnu na tuto akci navázat a najít více příležitostí, jak se společně setkat a lépe mezi sebou poznat.

Tereza Igazová

 

 

 

 

Alianční týden modliteb ve Staré Roli

V neděli 9.1.2011 se v kostele Nanebevstoupení Páně konalo zahajovací ekumenické setkání v rámci Aliančního týdne modliteb. Fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.