Průběh akce "Noc kostelů"

Vytvořeno neděle 29. květen 2011 20:05 Napsal Super User

V pátek 27.5.2011 se naše farnost připojila k celostátní akci "Noc kostelů". Pro návštěvníky kostela byl připraven program - výstava bohoslužebných rouch a předmětů, přednáška o historii kostela, promítání  historických i současných fotografií, zpěvy s kytarou, zpěv scholy a varhanní preludia. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si místa, která běžně nejsou pro veřejnost dostupná. Byl zpřístupněn kůr s varhanami, věž kostela se zvony a s unikátním hodinářským strojem a  sakristie.

Od 18 do 24 hodin zavítalo do kostela přibližně 130 osob. Cca 60 příchozích byli věřící z karlovarských a z okolních farností. Zbylých cca 70 návštěvníků neznámých tváří představovali veřejnost, pro kterou byla akce primárně určena.

Většina příchozích se v kostele zdržela delší dobu.  Přestože akce byla směrována hlavně pro lidi, kteří by se za běžných okolností ostýchali vstoupit do kostela, bylo pro autorku článku trochu překvapením, že z kostela nepospíchali ani katolíci. Noc kostelů možná byla příležitostí i pro věřící dostat se  mimo čas konání mší do  nezamčeného kostela  a strávit zde čas beze spěchu, dokonce i se zajímavým doprovodným   programem.

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.