Farní nástěnka

kniha na měsíc září 2012

Sergej Lebeděv : Hranice zapomnění
nakladatelství Pistorius + Olšanská 2012, z ruštiny přeložil Libor Dvořák

Vyrovnání s minulostí pravděpodobně vyžaduje tlak zvenčí. Poválečné Německo je vnímáno jako vzor. Sovětský svaz nebyl nikdy poražen a okupován, a proto není do vyrovnání s minulostí nucen. Ostatně velká část Rusů vnímá sovětskou dobu jako dobu velmocenského vzmachu a slávy.

Číst dál: kniha na měsíc září 2012

kniha pro měsíc srpen 2012

 

Kniha pro měsíc srpen 2012

 

Graham Swift : Škoda, že tu nejsi se mnou – Nakladatelství Plus 2012, z angličtiny přeložila Olga Bártová

 

Grahama Swifta není třeba českým čtenářům představovat. Tomuto anglickému spisovateli vyšly prakticky všechny jeho romány i česky (nejznámějšími jsou Země vod a Poslední přání, oba romány byly zfilmovány). Ve svém posledním románu „Škoda, že tu nejsi se mnou“ se autor vrací na anglický venkov a zkoumá jeho proměny v důsledku přírodních (nemoc šílených krav) a politických (válka v Iráku) událostí.

 

Román se odvíjí v několika časových rovinách, které se vynalézavě proplétají. Postupně se dovídáme, proč hlavní hrdina románu Jack Luxton, provozovatel kempu na ostrově Wight, sedí v horním patře svého domu u okna s nabitou puškou a čeká na svou manželku. Avšak až teprve na úplném konci je jasné vše. Jack Luxton a jeho manželka Ellie jsou poslední potomci farmářských rodů, které po staletí hospodařily na svých farmách (v Devonu). Jen vzdáleně si dokážeme představit, jaký vztah ke svým usedlostem a své půdě tito farmáři měli.

Číst dál: kniha pro měsíc srpen 2012

kniha na měsíc červenec 2012

Kniha pro měsíc červenec 2012

 

Angelika Overath : Ten den (Román jedné noci) – Nakladatelství Lidové noviny 2012, z němčiny přeložila Jitka Nešporová

 

V současné době lze v našich knihkupectvích narazit na knihy, ve kterých autoři reflektují konec společného soužití Čechů a Němců v bývalém Československu v pohledu potomků zúčastněných, tedy těch, kdo se takového soužití neúčastnili, avšak přesto se jejich minulost (různými způsoby) dotýká. Lze zmínit oceňovaný román Vyhnání Gerty Schnirch od K. Tučkové či Bergersdorf, dokumentární román od Hermy Kennelové (o obou knihách jsem se na nástěnce mohli dočíst). Pohled na minulost je pochopitelně z tohoto pohledu jiný.

Číst dál: kniha na měsíc červenec 2012

svatý na měsíc červenec 2012

 sv. Jan Gualbert (995 – 1073)
benediktin, pomocník proti posedlosti, patron lesníků a lesních dělníků

 
Sv. Jan určitě neplánoval, že se stane svatým. Byl šlechtickým synem ve středověké Florencii, a tak ho čekala spíše světská dráha. Na počátku 11. století ve Florencii řádila krevní msta. Vražda stíhala vraždu. Když byl zabit Janův bratr, vydal se Jan na otcův rozkaz stíhat vraha s mečem v ruce. Dostihl ho a zaskočil neozbrojeného na místě, kde je dnes za branou San Miniato malá kaplička sv. Jana Gualberta. Vrah věděl, že nemá žádnou šanci, a tak rozepjal paže a nastavil svou hruď.

Číst dál: svatý na měsíc červenec 2012

svatý pro měsíc květen 2012

 sv. Antonín Florentský (1389 – 1459)

dominikán, arcibiskup florentský, pomocník proti horečce a v neštěstí

Sv. Antonín Florentský může být příkladem svatého, který navzdory svým tělesným dispozicím a tlaku okolí dokázal prosadit, kterému leželo na srdci blaho svých bližních a který se nezalekl mocných. Pochopitelně patří i mezi ty svaté, které různé směry v naší církvi chápanou diametrálně rozdílným způsobem. Zajímavé je porovnání životopisu na http://catholica.cz (přísný funkcionář, který úspěšně zápasí s uvolněnými mravy v klášterech) a životopisu z knihy Karla Vrány (a kol.) V jednom společenství (prelát, který se zastal svobody před despocií).

Číst dál: svatý pro měsíc květen 2012

kniha pro měsíc květen 2012

 

Kniha pro měsíc květen 2012

 

Marcel Reich - Ranicki : Můj život, Větrné mlýny 2003 (z němčiny přeložila Marta Myšková)

Marcel Reich – Ranicki, proslulý německý literární kritik, se na prahu své osmdesátky rozhodl sepsat životní bilanci. Jeho život je malými dějinami 20. století. Nám křesťanům umožňuje (jinak nemožný) prožitek radostí a hrůz minulého století, jak je zažil a prožil sekulární, na hodnoty však citlivý, intelektuál.

Narodil se jako Marcel Reich v roce 1920 v sekularizované židovské rodině v polském městě Wloclawek. Ještě v jeho dětství rodina přesídlila za příbuznými do Berlína, kde nadaný Marcel absolvoval gymnázium (v roce 1938), vynikal zejména v literatuře. Rodina zažívala vzestup nacismu a sílící utlačování Židů. Pro Marcela však Německo té doby znamenalo především Kulturu. Již v mládí měl vyhraněné kulturní zájmy – německou literaturu a světové divadlo. Po deportaci rodičů byl na podzim roku 1938 též deportován do domovského státu, do Polska. Po okupaci Polska dle jeho vyprávnění nastává okamžitě protižidovská zvůle Němců (a Poláků) – šikanování, ponižování a bezdůvodné zabíjení.

Číst dál: kniha pro měsíc květen 2012

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.