Farní nástěnka

svatá pro měsíc únor 2013

Sv.  Dorota
6. února
nar. kolem r. 290 v Cézareji (Malá Asie), zemř.  305 v Cézareji
 mučednice, připomínána spolu se sv. Teofilem
patronka zahradníků, květinářů, pivovarníků, horníků, novomanželů, nevěst, šestinedělek, vzývána při porodech a v nebezpečích života a při křivém obvinění

Číst dál: svatá pro měsíc únor 2013

akce pro měsíc únor 2013

Václav Hollar: Ilustrace k Ezopovým bajkám
Výstava, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, Kurátorka Alena Volrábová
11. 12. 2012 – 30. 3. 2013
Slavný český umělec, oběť pobělohorských represí,Václav Hollar (1607-1677) se v roce 1652 vrátil z několikaletého pobytu v Antverpách do Londýna.

Číst dál: akce pro měsíc únor 2013

kniha pro měsíc leden 2013

 Gottfried Schramm : Dějiny a řády života / Pět rozhodujících zlomů světových dějin
nakladatelství SLON (Sociologické nakladatelství) 2012, z němčiny přeložila Veronika Dudková

Tento měsíc zaslouží upozornění zvláštní kniha na pomezí filozofie, politologie, historie a biblistiky (rozkročenost tématu však neubírá výsledku na čtivosti). Autor (německý historik evangelického vyznání) uvažuje nad existencí a zákonitostmi tzv. dějinných zlomů. Jde podle něj o dějinné události, které náhle (překotně, v krátkém časovém horizontu, pod vlivem dějinotvorné osobnosti) nabídnout společnosti (či civilizaci) převratnou alternativu dosavadního uspořádání, aniž by usilovaly o zničení stávajících pořádků.

Číst dál: kniha pro měsíc leden 2013

akce pro měsíc leden 2013

"I KDYBY NA ZEMI NEBYLO TICHA…“
Zimní motivy ze sbírek ZČG v Plzni

Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“
14/12/2012–3/2/2013
Obvyklé Vánoce na blátě můžete zachránit návštěvou Plzně a výstavy „I kdyby na Zemi nebylo ticha“. Výstava prezentuje díla  s tematikou zimy a to v tradičních i netradičních podobách. Většina vystavovaných děl pochází z 19. a první poloviny 20. století Vystavena jsou např. díla Augusta Bedřicha Piepenhagena, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Jaroslava Špillara, Josefa Lady, Jiřího Trnky, Josefa Hodka a Bohumila Krse. Výstavu doprovází citace z básní na téma zimy.

Číst dál: akce pro měsíc leden 2013

svatá pro měsíc leden 2013

Svatá na měsíc leden 2013
Sv.  Alžběta Anna Bayley Setonová
nar. 28. 8. 1774 v New Yorku (USA), zemř. 4. 1. 1821 v Baltimore (USA)
zakladatelka řádu „Sisters of charity“, svatořečena 14. 9. 1975

Angažovanost a síla sv. Alžběty budí i v dnešní uhoněné době úctu. Alžběta se narodila v lékařské rodině. Byla členkou episkopální církve. Jak bylo v té době zvykem, vdala se v 19 letech a porodila celkem pět dětí. Poté co manžel William onemocněl tuberkulózou, odjela rodina na léčení do Itálie. Manžel krátce po příjezdu do Itálie umírá. V Itálii se Alžběta seznámila s katolickou spiritualitou.

Číst dál: svatá pro měsíc leden 2013

událost pro měsíc listopad 2012

Mistrovská díla rakouského a německého malířství 19. století
Výstava v Šternberském paláci (NG)v Praze
od 11. 10. 2012 do 31. 5. 2013
 Aktuálně máme možnost vidět nejvýznamější díla německého a rakouského malířství 19. století ve sbírkách Národní galerie v Praze. Klasicismus na výstavě zastoupí významné vídeňské osobnosti, dvorní portrétista F. H. Füger a autor historických a mytologických scén J. Abel. Neoklasicismus ovlivnil nástup mohutného proudu krajinomalby, jenž se již však nesl v duchu romantismu.

Číst dál: událost pro měsíc listopad 2012

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.