Farní nástěnka

svatý na měsíc duben 2013

Sv.  Josef Moscati
nar. 25.7. 1880  v Beneventu (Itálie), zemř. 12. 4. 1927 v Neapoli (Itálie)  
lékař, blahořečen 16. 11. 1975, svatořečen 25. 10. 1987
Jako vzor člověka humanisty je často předestírán příklad Bernarda Rieuxe z románu Mor od Alberta Camuse. Dokonce se nasazení agnostika klade nad nasazení křesťana, který přece činí dobro oplátkou na naději na věčnost.

Číst dál: svatý na měsíc duben 2013

kniha na měsíc duben 2013

Jonathan Sacks : O Svobodě a náboženství
Třicet šest biblických zamyšlení vrchního britského rabína
Nakladatelství P3K, Praha 2008, z angličtiny přeložil Jan Divecký
Čtení Tóry je pro Židy celoživotní záležitostí. Představovaná kniha poskytuje vhled do židovského chápání Knihy. Překladatel vybral promluvy k První knize Mojžíšově (v chronologickém pořádku čtení v průběhu liturgického roku), a tak výbor tvoří malý biblický komentář.

Číst dál: kniha na měsíc duben 2013

akce pro měsíc duben 2013

11 Světů / Současná česká ilustrace pro děti
Galerie Karlovy Vary / Becherova vila
od 7. 03. 2013 do 5. 05. 2013
autor výstavy: Radim Kopáč

Číst dál: akce pro měsíc duben 2013

kniha na měsíc březen 2013

Ida Fink : Jaro 1941
 nakladatelství Barrister + Principal 2012, z polštiny přeložila Lenka Daňhelová
Žijeme nepochybně v době, která na nás klade velké nároky. Řada lidí se může dostat do bezvýchodné situace nebo situace, kdy se pro ně může stát přitažlivé násilné řešení nastalých problémů. 

Číst dál: kniha na měsíc březen 2013

akce pro měsíc březen 2013

PALMY NA VLTAVĚ
Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850 - 1950

30/1/2013–28/4/2013
Výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni
Autor : Tomáš Winter
Kurátor : Ivana Jonáková

Číst dál: akce pro měsíc březen 2013

svatý pro měsíc březen 2013

Sv.  Klement Maria Hofbauer (Dvořák)
nar. 26. 12. 1751 v Tasovicích na Moravě (ČR), zemř. 16. 3. 1820 ve Vídni (Rakousko), památka v ČR je 20. 5. 
kněz, řeholník CSsR, patron Vídně, druhý patron spolků tovaryšů
Sv. Klement se narodil jako Jan Dvořák českému otci (řezníkovi) a německé matce         v Tasovicích na Moravě jako nejmladší z 12 dětí (sedm dětí však záhy zemřelo). Vstoupil do učení k pekaři. Z učení však utekl a vydal se na pouť do Říma. Po návratu pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma, pak však opět odešel do Itálie (v Tivoli se stal poustevníkem, přijímá jméno Klement). Klement se však zase pro své neklidné srdce vrací na Moravu a žije jako poustevník v Chřibském lese.

Číst dál: svatý pro měsíc březen 2013

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.