svatý na měsíc leden 2017

Blahoslavený Petr Donders
narozen 27. října 1809 v Tilburgu, Nizozemí, zemřel 14. ledna 1887 v Surinamu,
misionář CSsR
Petr Donders se narodil v rodině tkalce v Brabantsku (Nizozemí). Vyučil se tkalcem, i když uvažoval i o kněžské dráze. Za překážku této cestě považoval chudobu, nedostatek nadání a nedobré zdraví. Ve svých 22 letech začal působit jako sluha v semináři. Po pěti letech práce a samostudia se mu podařilo vstoupit do semináře. Třetí rok studia teologie prefekt semináře hledal kandidáty na misie a Petr se přihlásil.

 

Po vysvěcení roce 1842 Petr odcestoval na Surinam (do Paramariba), tehdejší nizozemské kolonie v Jižní Americe. V Surinamu žilo 4000 katolíků roztroušených po celé zemi mezi hinduisty, muslimy, protestanty a vyznavači domorodých náboženství všech možných národností a ras. Tropické podnebí představovalo velkou zátěž: vedro a nebezpečí tropických chorob. Peter Donders vyhledával opuštěná území, byl v kontaktu s pralesními domorodci, na plantážích otročícími černochy a snažil se žít jejich životem a jejich starostmi. Nevyhýbal se ani městskému prostředí, kde pomáhal chudým a nemocným a zapojil se do boje proti epidemii žluté zimnice (1850).  Ujal se duchovní správy kolonie malomocných „Batávie“, pomáhal též při péči o ně. Pro malomocné, tehdy zcela vyloučené ze společnosti (stejně jako v době novozákonní), byl kontakt s duchovním správcem nedocenitelný. V svých 57 letech vstoupil do řádu redemptoristů, kteří začali v Surinamu působit. Přes velké pracovní nasazení neodešel na odpočinek a v duchovní službě zůstal až do své smrti v roce 1887. Papež Jan Pavel II. jej v roce 1982 prohlásil blahoslaveným.
Životní příběh blahoslaveného Petra Donderse je veskrze současný. Každý člověk má své poslání (svůj originální plán), jemuž však brání zcela objektivní (zdánlivě nepřekonatelné) překážky. Ale téměř všechny překážky překonatelné jsou.
Zdroje: Obrázek: http://www.cssr.com/english/saintsblessed/images/06%20-%20Donders.jpg
text: http://www.catholica.cz/index.php?id=182 , Schauber, Schnindler: Rok se svatými, KN 2002

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.