svatý na měsíc září 2016

Napsal MD


O mládí sv. Jiljího víme něco pouze z legendárních vyprávění. Pocházel údajně ze zámožnější rodiny v Athénách v Řecku. Po smrti rodičů rozdal zděděný majetek, a aby ušel vděčnosti, odplul do Galie. Z přístavu v Marseille zamířil do Arles a dva roky se tam vzdělával. Poté odešel do pustiny řeky Gardu a pobýval u poustevníka Vardema. Následovalo ústraní v samotě na pobřeží u ústí řeky Rhony. Za své obydlí zvolil Jiljí jeskyni s nedalekým pramenem… A nejslavnější legenda o Jiljím a jeho ochočené lani začíná.
Visigotský král Flavius Wamba a jeho družina se pokoušela ulovit Jiljího laň, která mu dávala mléko. Neúspěšně. Sám král laň pronásledoval až k poustevníkově jeskyni a vystřelil šíp skrze křoví. Jiljí byl zraněn, laň však nikoliv. Král se s poustevníkem sblížil a oba se zasloužili (kolem roku 680) o založení kláštera Saint Gilles s řeholními pravidly sv. Benedikta. Podle další legendy si Jiljí v Římě vyprosil od papeže zvláštní ochranu pro svůj klášter a darem obdržel klášterní dveře. Prý je hodil do Tibery a při cestě zpět je nalezl v Rhoně. Jiljí vedl bratry v tomto klášteře jako opat až do své smrti.
Poustevníkův hrob se stal významným poutním místem na cestě do Compostely. Kolem kláštera vzniklo město Saint-Gilles. S šířením úcty ke sv. Jiljí také souvisí jeho zařazení mezi tzv. Čtrnáct svatých pomocníků. V naší zemi mezi významné chrámy zasvěcené sv. Jiljí patří kostel na Starém Městě v Praze, založený kolem r. 1210 a další v Třeboni, uváděný jako farní již r. 1280 (u něj je od r.1367 klášter augustiniánů). Světcovy ostatky (jejich část) v r. 1356 obdržel Svatovítský chrám v Praze.
Sv. Jiljí může být pro dnešní církevní představené vzorem i varováním. Vztahy s politickou mocí přinášení určitě výhody. Ale jen výhody? Jakou cenu je třeba zaplatit za „dobré vztahy“?
Text: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jilj%C3%AD , http://www.catholica.cz/index.php?id=4291, Schauber + Schindler: Rok se svatými, KN 2002
Obrázek od z oltářního triptychu od Hanse Memlinga z lübeckého dómu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Hans_Memling_005.jpg/130px-Hans_Memling_005.jpg

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.