Svatý pro měsíc březen 2016

Vytvořeno neděle 6. březen 2016 21:03

Arcangelo Palmentieri (Ludvík z Casorie)
 nar. 11. března 1814 v Casorii u Neapole, Itálie, zemř. 30. března 1885 v Neapoli, Itálie
římskokatolický kněz, člen Řádu menších bratří a zakladatel řeholních kongregací Františkánských sester alžbětinek a Šedých bratrů lásky.
 Arcangelo Palmentieri se narodil jako třetí dítě obchodník a s vínem. Matka brzy zemřela a do rodiny přišla nevlastní matka.

Arcangelo se vyučil nábytkovým truhlářem a v 16 letech vstoupil do semináře v Neapoli. Protože přijímací zkoušku složil na výbornou, přijali Arcangela k bezplatnému studiu františkáni-reformátoři. Následně 1.7.1832 vstoupil do noviciátu a přijal jméno Ludvík. Po slavných slibech se ve 24 letech stal knězem.  Krátce po svěcení učil mladší členy františkánského řádu v klášteře Svatého Petra v Neapoli filosofii a matematiku.
Po deseti letech kněžství se rozhodl pracovat pro odstranění chudoby. Prosadil nejprve zřízení kláštera pro nemocné spolubratry a velmi chudé kněze diecéze; začal spolupracovat se členy třetího řádu. Z dobrovolných spolupracovníků vznikli 1859 charitní bratři, kteří se pro svůj oděv začali nazývat šedými (bigi). Ludvík založil dílo "žebráčci" (accattocelli) a za dva roky zajistil pro tisícovku dětí stravu, přístřeší i školní vzdělání; zakládal sirotčince, domovy pro hluchoněmé, slepé a přestárlé. Zřizoval i učňovská zařízení v okolí i v Římě, Assisi a Florencii.
Vedle šedých bratrů přispěl 1862 ke vzniku šedých sester - Alžbětinek (po Alžbětě Uherské), které se věnovaly dívkám ve školách, ústavech a špitálech. Šedí bratři později zanikli v roce 1971, ale šedé sestry podle ideálů zakladatele působí dále v Itálii, v USA, v Indii a na Filipínách. Roku 1852 otevřel školu pro africké chlapce a dívky vykoupené z otroctví. Po smrti Ludvíka tak jeho dílo nezaniklo. Dne 18. 4. 1993 ho blahořečil Jan Pavel II. a papež František ho dne 23. 11. 2014 kanonizoval.
Sv. Ludvík může být pro nás důkazem, že i jedinec může iniciovat velké dílo pro potřebné druhé. Pokud by každý z nás dokázal ulehčit život zlomku osob, které za to vděčí sv. Ludvíkovi, byla by naše Země lepším místem pro život.

Text: http://www.catholica.cz/index.php?id=901, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_z_Casorie
Schauber, Schindler: Rok se svatými (KN 2002)
Obrázek: http://www.storiadeisordi.it/images/personaggi.storici/Ludovico_da_Casoria.jpg

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.