Akce pro měsíc březen 2016

Becherova vila
Domorodé umění Afriky ze sbírky manželů Zemanových
Od 11. února do 15. května 2016
 Interaktivní galerie Becherova vila nabízí příležitost zhlédnout část rozsáhlé sbírky manželů Zemanových, tzn. více než stovku masek, soch a dalších rituálních předmětů, jež zastupují umění téměř padesátky kmenů subsaharské Afriky.


Vystavené unikáty představují nejen zcela originální estetické hodnoty a řemeslné dovednosti, ale i svébytné podoby duchovní kultury. Naprostá většina děl byla zhotovena pro vlastní užití domorodců – především pro různé rituály dané místními tradicemi a vyznávaným náboženstvím, k oslavným či smutečním ceremoniím, k rozličným iniciačním obřadům, pro řešení sporů, k přípravám bojů a lovů.
Výstavní výběr obsahuje artefakty mnoha různorodých stylů, od téměř abstraktních od kmene Ašantů po velmi realistické sochy (kmen Makonde). Materiálu, z něhož jsou vytvořeny, dominuje jednoznačně dřevo, jehož povrch bývá často vyleštěn, patinován či kolorován přírodními hlinkami (kaolinem), výrazně barevná polychromie se objevuje méně. Kámen a bronz je zde zastoupen sporadicky. Dřevěné plastiky i masky jsou však doplněny dalšími produkty afrického přírodního prostředí, kůží, peřím, slonovinou, mušlemi kauri, případně korálky, provázky, ale i hřebíky. V současné kolekci afrických soch a masek je obsaženo několik dominantních motivických okruhů. Je to především lidská figura – nejvíce ženská, méně mužská, ale časté jsou zde postavy asexuální. Zobrazení samotné zvířecí postavy se objevuje také, ale řidčeji. V obdobném pořadí nalézáme i motiv lidské hlavy, především tedy obličejové části, zoomorfní prvky jsou v maskách frekventované u méně kmenů (např. Bwa), respektive jako doplněk masky.

Text:
 http://www.becherovavila.cz/data/matarialy/Afrika_tisk/Tiskov%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20-%20Domorod%C3%A9%20um%C4%9Bn%C3%AD%20Afriky.pdf

Obrázky: http://www.becherovavila.cz/data/fotogalerie/Afrika/.thumbs/perex/IMG_2042.JPG
http://www.becherovavila.cz/data/fotogalerie/Afrika_foto/.thumbs/gallery/_MG_2774.JPG

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.