svatý na měsíc červenec 2012

Vytvořeno úterý 17. červenec 2012 21:19 Napsal Super User

 sv. Jan Gualbert (995 – 1073)
benediktin, pomocník proti posedlosti, patron lesníků a lesních dělníků

 
Sv. Jan určitě neplánoval, že se stane svatým. Byl šlechtickým synem ve středověké Florencii, a tak ho čekala spíše světská dráha. Na počátku 11. století ve Florencii řádila krevní msta. Vražda stíhala vraždu. Když byl zabit Janův bratr, vydal se Jan na otcův rozkaz stíhat vraha s mečem v ruce. Dostihl ho a zaskočil neozbrojeného na místě, kde je dnes za branou San Miniato malá kaplička sv. Jana Gualberta. Vrah věděl, že nemá žádnou šanci, a tak rozepjal paže a nastavil svou hruď.

Gesto ukřižovaného Krista sv. Jana zaskočilo, nedokázal svůj úkol dokončit. Po delším rozvažování se zcela vzdal pomsty a uchýlil se k benediktinům. Schopnost vzdát se pomsty, zadostiučinění je velmi vzácná. Jak řekl jeden současný politik (byť v jiné situaci) : „Kdo z nás na to má?“ Sv. Jan to dokázal.

Janovo angažmá u benediktinů se otci vůbec nelíbilo, měl pro (jediného) syna připravenu jinou kariéru. Protože sv. Jan na svém rozhodnutí setrval, byl nucen synovo rozhodnutí respektovat. A otec udělal dobře. Jan proslul svým nekompromisním postupem proti tzv. svatokupectví (včetně kritiky svého opata a dále místního biskupa). Přátele si tím, jako by tomu bylo dnes, rozhodně nezískal, musel uprchnout z města do lesů. Místo jeho pobytu na pahorku Vallombrosa se díky Janovi stalo později proslulým. Sv. Jan a jeho vallombrosiánští benediktini se angažovali v městské správě a při ochraně politických svobod florentské republiky. Jan dosáhl tedy relativní dokonalosti, která může být naším vzorem : překonal na osobní rovině svou pýchu, na veřejné rovině bojoval proti pýše a bohorovnosti mocných.

 

Zdroj textu : http://catholica.cz/?id=3028 a Vrána a kol. : V jednom společenství, Vyšehrad 2009

 

 

Copyright Lukáš Štěpka - | Powered by etoro review.